Kadınlar 1 Mayıs'a çağırıyor: Kadınların sesi sınıfın sesi ile buluşmalı

İKD Genel Başkanı Umut Kuruç: Kadınların kazanımları işçi sınıfının mücadelesinden, onun kazanımlarından bağımsız değildir diyoruz. 1 Mayıs alanlarında kadınların sesi işçi sınıfının, emekçilerin sesi ile buluşmalıdır...

Kadınlar 1 Mayıs'a çağırıyor: Kadınların sesi sınıfın sesi ile buluşmalı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de emekçiler 1 Mayıs öncesi alanları doldurmaya hazırlanırken, ilerici kadınlar da gericiliğe ve piyasacılığa karşı örgütlülüklerini sınıfın sesiyle buluşturacak.

İlerici Kadınlar Derneği Genel Başkanı Umut Kuruç, 1 Mayıs’a ilişkin çağrı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TOPLUMSAL YAŞAM GERİCİ REFERANSLARLA YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR

16 yıla yaklaşan dönemde sömürü daha da artarak sürerken, gericilik, AKP’nin emekçileri teslim almak üzere, kadere, sadakaya, ulufelere, artan eşitsizliklere boyun eğdirecek en önemli ideolojik aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte, AKP’nin yeni Türkiye’sinde kadınların istihdam oranı düşerken enformel sektörlerde güvencesiz ve kayıt dışı çalışmalar yaygınlaşıyor.

Piyasacı politikalar kadınları çalışma yaşamından uzaklaştırmak üzere hayata geçirilirken, dinci gericilikle kuşatılan kadınlar ev içerisine mahkum edilmeye çalışılıyor. Toplumsal yaşam bir bütün olarak gerici referanslarla yeniden şekillendiriliyor.

Kadınların çalışma yaşamı ile üretime katılım güvencesi olan ve kamu hizmeti sayılması gereken kreşler ve bakımevleri ya kapatılıyor ya da piyasanın kar kapısı haline getiriliyor.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA GÜVENCEYE ALINIYOR

Kadın emeği, esnek istihdam adıyla ücretli köleliğin en ucuz kalemi haline getirilirken, özel istihdam bürolarıyla sermayenin her türlü maliyeti en aza indiriliyor. Kadın emeğinin esnek istihdamı büyürken bu emek sermaye iktidarı tarafından üretim ilişkilerinde açık kapatan yedek işgücü olarak değerlendiriliyor.

Kadınların üretim sürecinde, kadın olmalarından kaynaklı yaşadıkları sorunlar ve eşitsizlikler giderek büyüyor.  Emekçilere dönük saldırıların parçası olarak çıkarılan çalışma yasalarıyla da bu durum pekiştiriliyor.  Esnek istihdam, güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma artık yasalarla “güvence” altına alınıyor. Bu da kadın emeğinin, kadının üretim sürecine katılmasının önündeki engelin büyümesi anlamına geliyor.

Emekçileri köleleştirmek üzere gericilikle kuşatan AKP iktidarı kadınları teslim alarak, en başta onları kuşatarak bu süreci örüyor. Kadın düşmanlığı bir yandan gericiliklerinden, öte yandan piyasacılıklarından kaynaklanıyor ve bütünlüklü bir saldırı olarak karşımıza çıkıyor.

İLERİCİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ZORUNLULUK

Bütün bu koşulların ortadan kaldırılması, insanca ve güvenli çalışma için, eşit işe eşit ücret hakkı için mücadele bizim en önemli mücadele başlıklarımızdandır.

Bu mücadele için örgütlenirken kadına yönelik her tür ayrımcılığa karşı, siyasal, ekonomik, ideolojik ve toplumsal alanda karşımızdaki gerici ve piyasacı cepheyi geriletecek, bu kuşatmayı kıracak mücadeleyi büyütmek ve derinleştirmek de tarihsel sorumluluğumuz.

Tarihsel birikimimiz bize kadınların kazanımlarının işçi sınıfının mücadelesinden, onun kazanımlarından bağımsız olmadığını gösteriyor.

Toplumsal ilerlemenin öznesi olarak kadınlar, bugün bütün topluma dayatılan geriye gidişi, akla ve bilime aykırı dönüşümü derhal durdurmak üzere harekete geçmelidir. Bizleri kuşatarak teslim almaya çalışan gericiliğe karşı ilerici değerlere sahip çıkarak örgütlü hale gelmeliyiz.

Hep söylediğimiz gibi, kadın mücadelesi, esas olarak bir toplumsal kurtuluş mücadelesidir. Bugün bu kurtuluş artık bir zorunluluktur. Bu nedenle bütün ilerici ve emekçi kadınlar insanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen için mücadeleye katılmalıdır.

KADINLARIN SESİ SINIFIN SESİ İLE BULUŞMALI

2018’in 1 Mayıs’ı siyasi atmosfer ile emekçilere ve kadınlara dönük saldırının gücü göz önünde bulundurulduğunda önemli bir uğraktır. Ve 1 Mayıs alanlarında kadınların sesi işçi sınıfının, emekçilerin sesi ile buluşmalıdır. Kadınların kazanımları işçi sınıfının mücadelesinden, onun kazanımlarından bağımsız değildir diyoruz. Tam da bu yüzden bütün emekçi kadınları sınıf kardeşlerinin yanında, omuz omuza 1 Mayıs alanlarında seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.