İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'ndan Yunanistan'da greve çıkan emekçilerle ve PAME'yle dayanışma mesajı

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, Yunanistan'da Syriza hükümetinin emekçilerin grev hakkına dönük saldırısına karşı gerçekleştirdikleri grevi selamlarken, PAME'ye dayanışma duygularını iletti.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'ndan Yunanistan'da greve çıkan emekçilerle ve PAME'yle dayanışma mesajı

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN), Syriza hükümetinin grev hakkına yönelik saldırısına karşı Yunanistan greve çıkan emekçileri selamlarken, Tüm İşçilerin Militan Cephesi’ne (PAME) gönderdiği mektupla dayanışma duygularını iletti.

İYİ-SEN Yönetim Kurulu adına gönderilen mektupta, ülkemizde de kimi odaklar tarafından ‘devrimci’ olduğu iddia edilen Syriza hükümetinin emek düşmanı ve işbirlikçi karakterine vurgu yapıldı.

İYİ-SEN’in PAME’ye gönderdiği mektubun tamamı şöyle:

“Tüm İşçilerin Militan Cephesi’ne, 

Sevgili yoldaşlar,

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, aldığınız grev kararının başarılı geçmesi ve yoldaşça dileklerini yönetim kurulunuza hitaben ekteki mesajını iletmek ister.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası olarak Tüm İşçilerin Militan Cephesi’nin, IMF ve Avrupa Merkez Bankasının dayattığı kemer sıkma politikaları ile bu politikaları uygulamaya sokmaya çalışan SYRIZA hükümetinin tasarılarına karşı aldığınız grev kararını ve mücadelenizi kardeşlik ve enternasyonalist dayanışma duygularıyla selamlıyoruz.

İşçilerin sömürüye karşı mücadelesini engellemeye yönelik başta grev hakkını zorlaştıran düzenlemeler olmak üzere her türlü girişim yine işçilerin örgütlü mucadelesiyle yenilgiye uğratılacaktır.

Mücadelinizle dayanışma duygularımızı iletir, tüm işçi kardeşlerimizi selamlarız.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası”