İmam Hatip Lisesi kitaplarında öğrencilerine nasıl evlenebilecekleri öğretiliyor!

Şeker, Anadolu İmam Hatip Liseleri'nde okutulan "Fıkıh Okumaları" isimli bir kitapta yer alan "Akıllı ve buluğa ermiş herkes evlilik konusunda tam ehliyete sahip olup evlilik akdini bizzat kendisi yapabilir” ifadelerini Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi ile gündeme taşıdı.

İmam Hatip Lisesi kitaplarında öğrencilerine nasıl evlenebilecekleri öğretiliyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinde yer alan “nikah” ve “buluğ” tanımları üzerine kamuoyunda tartışmalar devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde okutulan “Fıkıh Okumaları” isimli bir kitapta yer alan “Akıllı ve buluğa ermiş herkes evlilik konusunda tam ehliyete sahip olup evlilik akdini bizzat kendisi yapabilir” ifadelerini Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi ile gündeme taşıdı.

Şeker, kitapta yer alan ifadeler ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan tanımlar bir arada değerlendirildiğinde, diyanet fetvasının okullarda çocuklara da öğretildiğini, böylece ülkemizin önemli toplumsal sorunlarından biri olan çocuk evliliklerinin meşrulaştırıldığını belirterek, “AKP 2016 yılının Kasım ayında gece yarısı önergeleri ile çocuk evliliklerine yasal bir zemin kazandırma çabasına girdi. Ancak özellikle kadınların şiddetli muhalefetiyle geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi de, gerek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son günlerde konuşulan tanımları, gerekse de ders kitaplarında yer alan açıklamalar ile çocuk evliliklerini normalleştirme çabasına giriyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ve http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=2626 adresi üzerinden de erişilebilen, Anadolu İmam Hatip Liseleri için “Fıkıh Okumaları” adlı kitabın 4’üncü ünitesi’nde “İslamda Aile” başlığı altında evlilikle ilgili hükümlere yer veriliyor.

Kitabın 101’inci sayfasında evlenme akdinin nasıl kurulduğuna ve nikâh akdinin şartlarına ilişkin hususlara değinilerek, evlenme ehliyetiyle ilgili “başkalarının izin ve onayına ihtiyaç olmadan evlenebilme ehliyetine sahip olmak” denilerek, akıllı ve buluğa ermiş herkesin evlilik konusunda tam ehliyete sahip olduğu ve evlilik akdinin bizzat kendileri tarafından yapılabileceği ifade ediliyor.

Aynı sayfada kullanılan görsel ile “Akıllı ve buluğa ermiş herkes evlilik konusunda tam ehliyete sahip olup evlilik akdini bizzat kendisi yapabilir” ifadesiyle konunun pekiştirildiğini söyleyen Şeker, “Bu ifade 2 Ocak 2018 tarihinde kamuoyunda yer bulan Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde verilen ‘nikah’ ve ‘buluğ’ tanımları ile birlikte düşünüldüğünde çocuk evliliklere izin veren, teşvik eden bir ifadedir. Prof. Dr. Abdullah Kahraman ve arkadaşlarının yazarı olduğu “Fıkıh Okumaları” kitabı vasıtası ile anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine kız çocuklarının 9, erkek çocuklarının 12 yaşından itibaren evlenebilecekleri öğretilmektedir. Bu da ülkemizin önemli toplumsal sorunlarından biri olan çocuk evlilikleri meşrulaştırmaya yönelik bir çabadır. Okula başlama yaşının 6’ya çekilmesi, 4+4+4 eğitim sistemi aynı çabanın ürünüdür. 6 yaşında okula başlayan kız çocuklarının ilkokulu bitirince 10 yaşında evlenebilmesi, eğitim sisteminden, sonra da toplumsal yaşamdan soyutlanması amaçlanmaktadır.” dedi.

Söz konusu kitabın bugüne dek kaç adet basıldığını ve resmi uzantı ile rahatlıkla ulaşılabilen bu kitabın basıldığı günden bugüne dek kaç okulda, kaç öğrenciye okutulduğunu soran Şeker, “Çocuk evlilikleri ülkemizin bir an evvel çözüm bulunması gereken en öncelikli sorunlarından birisi. Özellikle kız çocuklarını kısıtlı bir yaşama mahkum eden, okuldan, sokaktan, iş yaşamından, yani toplumsal hayattan soyutlayan çocuk evlilikler, kadına yönelik şiddeti de artırmaktadır. Bu konu dünün de, bugünün de en önemli sorunu. Önlem alınmazsa yarının da ne yazık ki en önemli sorunu olmaya devam edecek. Çocuklarımızı bu zihniyetten korumak için bir an evvel gerekli yasal ve toplumsal tedbirleri almak zorundayız” diye konuştu.

Şeker önergesinde şu sorulara da yer verdi:

– İlgili kitapta yer alan “Akıllı ve buluğa ermiş herkes evlilik konusunda tam ehliyete sahip olup evlilik akdini bizzat kendisi yapabilir” ifadesinde yer alan buluğ ifadesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan “buluğ” tanımı ile birlikte düşünülürse, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine “kız çocukları 9, erkek çocukları 12 yaşında evlenebilir” görüşü mü aktarılmaktadır?

– Çocuk evlilikleri meşrulaştıran bu ifadelerin yer aldığı ilgili kitabın toplatılması düşünülmekte midir yoksa okutulmaya devam mı edilecektir?

– Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okutulan kitaplar arasında “Fıkıh Okumaları” kitabında yer alan ifade gibi çocuk evlilikleri meşrulaştıran ifadeler bulunan başka kitaplar var mıdır? Bu tür kitapların bulunup bulunmadığına ilişkin şimdiye dek herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Çocuk evlilikleri meşru kılmaya yönelik bu tür yayınların tespit edilerek ayıklanması için herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?