Gençlik ve Spor Bakanı'ndan 'tespit': Sosyalizm diye yola çıkanlar soluğu komünizmde, liberalizm diye çıkanlar kapitalizmde almışlardır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmacı olduğu bir sempozyumda kapitalizm ve sosyalizmi kendince "eleştirmek" isterken tuhaf bir söze başvurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan 'tespit': Sosyalizm diye yola çıkanlar soluğu komünizmde, liberalizm diye çıkanlar kapitalizmde almışlardır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmacı olduğu bir sempozyumda kapitalizm ve sosyalizmi kendince “eleştirmek” isterken islamcı yazar Sezai Karakoç’un sözüne başvurdu.

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nda konuşan Kasapoğlu, “İslamın sonsuza kadar insanı barışa, huzura, barışa, hidayete ve kurtuluşa davet ettiğini” belirtip “Kapitalizmin mutlak egemenliğini savunanlar, insanı ve hayatı koruyan İslam’a karşı ve Müslümanlara karşı İslamofobi gibi yeni birtakım öcüler üretiyorlar. İslam kula kulluğu reddeder. İslam, bir Müslüman için güç ve kuvvet değil hak ve hakkaniyetin yegane belirleyici ölçüsüdür. Müslüman başarıya giden her yolu meşru ve mübah göremez. Müslüman pragmatizmi meşru göremez. Adil ve hakkaniyetli olan, adalete uygun olan biriktirmek değil, paylaşmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Faizin toplum sağlığını tehdit ettiğini belirten Kasapoğlu, eşitsizliğe çözüm olarak ise “zekat”ı önerip “Zekat ise toplumu düzenler ve uçurumları engeller. Mülk, ticaret miras helal olduğu gibi emniyetin ve adaletin de güvencesidir. Paylaşmak İslamın olmazsa olmaz temel şartlarından biridir.” diye konuştu.

İnsanlığın uğruna ağır bedeller ödediği eşitlik, özgürlük, hürriyet ve kardeşlik gibi kavramların “gücü eline geçiren batı tarafından istismar edildiğini ve insanlığın adalet özleminin bu nedenle mümkün olmadığını” söyleyen Kasapoğlu, daha sonra da siyasal islamcılığın sembol isimlerinden Sezai Karakoç’un bir sözüyle liberalizmi ve sosyalizmi “eleştirmek isterken, “Üstat Sezai Karakoç’un ifade ettiği gibi sosyalizm diye yola çıkanlar soluğu komünizmde, liberalizm diye çıkanlar soluğu kapitalizmde almışlardır. İslam’ın insanlığa teklifini, eşya ve mülkiyet tanımını zekat emrini ve faiz yasağı emrini uygulanmaz, ütopik bir teklif olarak görenler, maalesef hakikati perdelemişlerdir. Bize yakışan meşru çerçevede adaletin önündeki engelleri bertaraf etmek için gayret göstermektir.” ifadelerini kullandı.