FETÖ'ye ait 6700 taşınmaz devredildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce, FETÖ mensupları ve örgüte destek veren kurum, kuruluş ve kişilere ait toplam 6 bin 700 taşınmaz Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

FETÖ'ye ait 6700 taşınmaz devredildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce, FETÖ mensupları ve örgüte destek veren kurum, kuruluş ve kişilere ait toplam 6 bin 700 taşınmaz Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Mali destek sağlamak, mal kaçırmak, para transferi yapmak gibi fiillerle FETÖ’ye destek veren, üye olan ve kamu kurum ve kuruluşlarında haklarında idari ve adli süreç başlatılan kişilerin mal varlıklarına el konuldu. Bu yapıyla ilişkili kurs, yurt, okul gibi nitelikli taşınmazlara, vakıf, dernek veya şirketlerin tapu işlemlerine yönelik işlemler üzerinde yoğunlaşılarak cemaat mensuplarına ve tüzel kişiliklerine ait olduğu tespit edilen tüm taşınmazlara Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nde (TAKBİS) bloke konuldu, vakıf taşınmazlarının Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, diğerleri ise Maliye Hazinesi adına devir ve tescilleri yapıldı.

FETÖ’ye ait olup da yakın zamanda el değiştirmiş olan taşınmazların ise “mal kaçırmaya dönük” bir eylem olabileceği değerlendirilerek, şüpheli kişiler ve işlemler inceleniyor.

Bu işlemler sonucunda, 9 Temmuz 2018 tarihinde Hazineye devredilen taşınmaz sayısı 4 bin 583 iken, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen taşınmaz sayısı ise 2 bin 117 olarak bildirildi. Böylece FETÖ’ye ait olduğu anlaşılan toplamda 6 bin 700 taşınmazın devri gerçekleştirildi.

Toplamda 348 bin 151 taşınmazın ise incelemesinin sürdüğü belirtildi.