'Dünden bugüne ABD karşıtlığının esas taşıyıcısı Türkiye'nin komünistleridir'

Emperyalizme karşı “ABD Kovulmalı! Bu Düzen Değişmeli!” çağrısı yapan aydınlardan yazar ve akademisyen Fatih Yaşlı, 2018 Türkiye'sinde komünistlerin anti-emperyalizm bayrağını yükseltmelerinin bugün her zamankinden daha değerli olduğuna dikkat çekip "dünden bugüne anti-emperyalizmin ve ABD karşıtlığının esas taşıyıcısının Türkiye'nin sosyalistleri, komünistleri olduğudur." dedi.

'Dünden bugüne ABD karşıtlığının esas taşıyıcısı Türkiye'nin komünistleridir'

ABD emperyalizmine karşı aydınlar, yazarlar ve emekçiler “ABD Kovulmalı! Bu Düzen Değişmeli!” diyerek mücadele çağrısında bulunmuştu. Emperyalizme bağımlı ülkemizin kurtuluşunu, emperyalist yalanları ve gerçekleri ile sosyalistlerin göreve çağrıldığı açıklamada, emperyalizmin oluk oluk kan döktüğü ve AKP iktidarının iki yüzlü politikalar sergilediği koşullarda sessiz kalınamayacağı vurgulanmıştı.

“ABD Kovulmalı! Bu Düzen Değişmeli!” diyerek çağrıda bulunan aydınlardan birisi olan, yazar ve akademisyen Fatih Yaşlı, Manifesto‘ya verdiği demeçte emperyalizme karşı mücadelenin asıl taşıyıcılarının ülkenin sosyalistleri ve komünistleri olduğuna vurgu yaparak, bugün liberallerden sonra ulusalcıların AKP için daha kullanışlı olduğuna dikkat çekti.

Yaşlı’nın demeci şöyle:

“Türkiye soluna da sirayet eden iki “muhaliflik” biçiminin, yani ulusalcılığın ve liberalizmin bir madalyonun iki yüzü olduğunu gösteren en önemli şey, her iki anlayışın da meselelere sınıfsal bakmaktan kaçınmalarıdır. Meselelere sınıf merkezli bakmadıkları için, ulusalcılık kapitalizmden ayrı bir emperyalizm varmış gibi hareket etmekte ve kapitalizme karşı mücadele etmeksizin emperyalizme karşı mücadele edilebileceğini iddia etmekte, liberalizm ise emperyalizmden söz edenleri milliyetçilikle, çağdışı kalmakla, komplo teorilerine saplanmakla itham etmektedir.

Buradan varılan yer ise düne kadar AKP’nin emperyalizmin maşası olduğunu iddia eden bir kısım ulusalcının, şimdilerde emperyalizme karşı AKP’yle milli cephede buluşma çağrıları yapması, düne kadar AKP’yle ve Batı’yla birlikte ülkeye demokrasi getirme iddiasında olan liberallerin, şimdilerde AKP’ye karşı Batı’yı yardıma çağırmaları olmaktadır.

AKP dün “demokrasi” söylemiyle gemisini yürütürken, bugün “bağımsızlık, anti-emperyalizm” laflarıyla gemisini yürütmeye çalışmaktadır. AKP için dün kullanışlı olanlar liberallerken, bugün kullanışlı olanlar ulusalcılardır. Tüm bu süreçte, unutulmaması gereken ise, dünden bugüne anti-emperyalizmin ve ABD karşıtlığının esas taşıyıcısının Türkiye’nin sosyalistleri, komünistleri olduğudur. 6. Filo’nun denize dökülmesinden günümüze sol, sömürü düzeniyle mücadeleden ayrı bir anti-emperyalizmin olamayacağını söylerken, Türkiye sağı ve gericiliği hem düzenin hem emperyalizmin bekçiliğine soyunmuştur.

2018 Türkiye’sinde komünistlerin anti-emperyalizm bayrağını yükseltmeleri bugün her zamankinden daha değerlidir. Bu bayrağı yükselten Türkiye Komünist Hareketi’ne, tüm dostlara ve yoldaşlara, kolaylıklar, başarılar diliyorum. Emperyalizmin Türkiye’den kovulacağına ve emekçiler eliyle eşit ve özgür bir ülkenin kurulacağına duydukları inanca ortak olmaktan onur duyuyorum. “