Erdoğan'dan milletvekillerine yeni haklar getiren kanuna onay

Erdoğan'ın imzasıyla milletvekilleri devasa maaşlarının yanında yeni haklara da kavuştu.

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni haklar getiren kanuna onay

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine yeni haklar getiren 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasa’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

Katma Değer Vergisi Kanunu’nunda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısının TBMM’deki görüşmesinde tasarıya önergeyle eklenen ilk maddeye göre millletvekillerinin kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin en üst düzey amirlerine sağlanan en uygun şartlara göre yararlanması sağlanıyor.

http://gazetemanifesto.com/2018/03/29/uc-partiden-milletvekillerine-son-dakika-kiyagi/