Erdoğan Boğaziçi'ne el koydu

Boğaziçi’ndeki imar planların yapılması, onayı ve tadili ile ilgili onay merci olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu kaldırıldı, artık bu konularda yetki Saray'a geçti.

Erdoğan Boğaziçi'ne el koydu

AKP’li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistemle birlikte sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda devlet yönetiminde merkezileşme adına kapsamlı değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Erdoğan partisinin ve öncülleri RP-FP’nin yönetiminde doğal güzellikleri ve yeşil alanları bir bir yok edilip sermayeye peşkeş çekilen İstanbul’la ilgili ‘radikal’ bir karara imza attı.

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” adı verilen başkanlık sistemine geçiş sürecinde, Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı son KHK’da İstanbul Boğaziçi’ndeki imar planların yapılması, onayı ve tadili ile ilgili onay merci olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu kaldırıldı.

Boğaziçi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Boğaziçi’ndeki imar planlarının yapılması, onayı ve tadili konusundaki yetki Cumhurbaşkanlığına geçti.

9 Temmuz tarihli KHK ile kaldırılan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’na yapılan atıfların, artık Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul ve mercilere yapılacağı öngörüldü. Bir gün sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 1 No.lu Kararnamesi ile de Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Yerel Yönetim Politikalar Kurulu, Boğaziçi imar uygulamaları gereği kamu yatırımlarının planlanmasına ilişkin çalışmaları yapmakla görevlendirildi.

Erdoğan’ın Boğaz hattındaki rant projelerini doğrudan takip edip imzaları atacağı bu değişiklikle birlikte başkanlık sisteminin sermaye için en önemli kazanımlarından biri olan “bürokrasinin devreden çıkarılması, “çabuk karar alınması” özelliği İstanbul Boğazı için devreye sokulmuş oldu.

Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı konuşmalarında AKP’nin yönettiği İstanbul’un gerici projelerle donatılıp sermayeye peşkeş çekilmesini büyük bir pişkinlikle “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz” diyerek itiraf etmiş, bundan kendisinin de sorumlu olduğunu söylemişti.

http://gazetemanifesto.com/2017/10/21/video-erdogan-istanbula-ihanetini-acikladi-salondan-alkis-sesleri-yukseldi/