Serbest Kürsü | Eğitim mi?

Serbest Kürsü | Eğitim mi?

Serbest Kürsü | Eğitim mi?

Boran Arslan

Kapitalizmde eğitim iktidarın istediği gibi şekillendirebileceği alanlar haline dönüşür. Komünistler ise o bahçeyi yıkma mücadelesi verir. Bugün İkinci Cumhuriyet ile yerleşen piyasacı eğitim sistemi aynı zamanda da gericidir. Türkiyede geçmişe baktığımız zaman işin aslında bu olmadığını görebiliriz.

1940 Yılında Hasan Ali Yücel öncülüğünde kurulan Köy Enstitüleri ilkokul öğretmenleri, aydınlar, sanatçılar yetiştirmiştir. Eğitim oranının oldukça düşük olduğu yerlerde dahi eğitim seviyesini yükselten bu okullarda; pozitif bilim dersleri işlenirken, mesleki derslere de yer veriliyordu. Kız çocuklarının da eğitim gördüğü, toplumsal yaşama katıldığı bu okullarda “Cumartesi Toplantıları” adı altında toplanarak öğrencilerin ve öğretmenlerin fikirlerini aktarabildikleri toplantılar düzenlenmektedir. Ancak kapitalizm buna dayanamaz “Komünist yetiştiriliyor” denilerek kapatılmıştır.

1980 Darbesi ile Türk-İslam sentezi cereyan etmiştir. 82 Anayasası ile Din dersleri zorunlu hale getirilmiş, İmam Hatipler açılmıştır.

AKP iktidarı ile hız kazanan İmam Hatipleşmenin, eğitimdeki gericileşmenin kökleri de tam olarak buraya dayanmaktadır. Eğitim, halkın bilinçli bireyler olarak yetişmesine değil sorgulamayan, eleştirmeyen bir halk yaratılması için şekillenmektedir.

AKP gerici iktidarını yaratırken liselileri yeni adıyla YKS adı verilen yarışın içine sokmaktadır. Devlet okulları üniversite sınavlarına yönelik eğitim vermezken öğrencileri özel sektöre mahkum bırakmaktadır.

Sıra arkadaşlarının birbiri ile yarıştırılması artık TEOG ile orta okulda başlayıp lise sona kadar devam etmektedir. Aynı zamanda çürümüş kapitalizmde bu hırs, rekabet okul hayatı dışında iş hayatına da yansıtılmıştır.

Bu gidişe dur demeli!

Bugün baktığımızda Türkiyede liselerde lümpenlik ve yeni moda olan milliyetçilik kol gezmektedir. Ve aynı şekilde bu karanlığa karşı umut ışığı olan Sosyalistler de vardır. Düzenli olarak toplanan, sınıf siyasetini tartışabilen, örgütleyen, dergisiyle sosyalist bilinci oluşturanlar vardır.

Egemen sınıf olan burjuvaziyi yıkmak ve emekçilerin cumhuriyetini kurmak için kolları sıvayan Sosyalistler, paranın, gericiliğin iktidarına karşı bir alternatif sunmaktadır. Adlı adınca Sosyalist Cumhuriyet, eşit, laik, bilimsel ve parasız eğitim vaadetmektedir.

Günümüz dünyasında eşitlik ve özgürlüğün hüküm sürdüğü iktidarı yaratmak ancak bizlerin ellerindedir.  Bizlere kapitalistler tarafından verilen rolleri kabul etmiyoruz!

Mücadeleyi örgütleyeceğimiz “Liseler Bizimdir!”