Deprem olunca TÜRGEV'de toplanacağız!

İstanbul Ünalan’daki deprem toplanma alanına TÜRGEV yurdu yapılmasına ilişkin iptal davasını mahkeme reddetti.

Deprem olunca TÜRGEV'de toplanacağız!

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesi’nin tek büyük deprem toplanma alanının da bulunduğu Şampiyon Spor Tesisleri’ne ait araziye Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yurdu yapılmasına ilişkin ‘iptal davası’ İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

80 bin nüfuslu mahallenin deprem toplanma alanına TÜRGEV yurdu yapılmasına karşı, 17 Ağustos tarihinde yüzlerce imza toplanmış ve konu Ünalan Mahalle Muhtarı Mezengül Şimşek’in öncülüğünde yargıya taşınmıştı.

“AYKIRILIK YOK”

Birgün’den Uğur Şahin‘in haberine göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin ret kararında, şu ifadeler yer aldı: “…Mahkememizin 26.09.2017 ve 31.10.2017 tarihli ara kararlarına verilen cevaplar ile dava dosyasına getirilen plan paftalarının incelenmesinden, davaya konu taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında aynı fonksiyonlara ayrıldığı anlaşılmakta olup, üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli Ünalan Mahallesi Nazım İmar Planı’na karşı dava açılmadığı da dikkate alındığında, üst ölçekli plana uygun olarak yapılan dava konusu 1/1000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ve yapılan itirazın reddine ilişkin Üsküdar Belediye Meclisi’nin kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine…”

http://gazetemanifesto.com/2017/03/15/video-tmmob-video-ile-acikladi-istanbulda-470-deprem-toplanma-alaninin-300u-avm-ve-gokdelen-oldu/