Danıştay’dan ‘geçerli sayılan mühürsüz oy’ açıklaması

Danıştay, referandumda geçerli sayılan mühürsüz oylara ilişkin başvuruyu işleme koymadı

Danıştay’dan ‘geçerli sayılan mühürsüz oy’ açıklaması

Genel Sekreteri, Danıştay 10’uncu Daire’ye gönderdiği savunmada, 16 Nisan referandumunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin mühürsüz oyları geçerli sayması hakkında “YSK üyeleri takdir yetkisini kullandı” dedi.

Mevcut yasada aksi yazılmasına rağmen, referandumda sandıklar kapatıldıktan kısa süre sonra mühürsüz oy pusulası ve zarfların da geçerli sayılacağını duyuran Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) muhalefet tepki göstermiş, seçimin ‘şaibeli’ olduğu yorumları yapılmıştı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, 16 Nisan referandumunda kullanılan mühürsüz oyları geçerli sayan YSK’nin Danıştay kökenli üyeleri hakkında yapılan şikayeti işlememe koymaması üzerine Danıştay 10. Daire’de açılan davaya savunma gönderdi.

Danıştay Başkanı adına savunma yapan Gençbay, YSK üyelerinin anayasal ve yasal hükümlerde tanınmış olan yetkilerini kullanmak ve halkoylaması sonuçlarına yönelik itirazları kamu yararı ve hukuka uygun olarak yasal mevzuat ve takdir yetkileri dahilinde bir sonuca vardıklarını öne sürerek, “Hukuka ve vicdani kanaatlerine uygun değerlendirme yaptıkları için bunun soruşturulmayacağını” iddia etti.

Gençbay davanın hem yasal dayanaktan yoksun olduğu iddiasıyla esastan hem de davayı açan İstanbul Barosu’nun taraf olmadığından hareketle ehliyet yönünden reddini istedi.

YSK’nin bütün iş ve işlemlerinin idare hukuku ilke ve kurallarına tabi olmadığı belirtilen savunma dilekçesinde, bunların yarı yargısal bir işlev gördüğü, bu işlem ve kararlara karşı yargı yolunun kapalı olduğunu öne sürüldü.

Dilekçede, TCK’de tanımlanan görevi kötüye kullanma, görevi ihmal suçlarının unsurlarının da oluşmadığı ifade edildi, ispata yönelik herhangi bir belge sunulmadığına dikkat çekildi.