Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eylem planı: Kamu konutlarının ve Hazine taşınmazlarının 'ekonomiye kazandırılması', plastik poşetlere ücret

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eylem planı açıklandı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eylem planı: Kamu konutlarının ve Hazine taşınmazlarının 'ekonomiye kazandırılması', plastik poşetlere ücret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ‘100 günlük eylem planını’ kamuoyuna açıklamıştı.

Erdoğan, düzenlenen programda Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği toplam 400 icraatı tanıttı. İcraat programının Bakanlıklar bazında ayrıntıları da belli olmaya başladı. İşte icraat programının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeleri:

1. Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması

2. 5 Adet “Millet Bahçesi”nin Açılışının yapılması, 6 adet Millet Bahçesi’nin temelinin atılması ve 22 Adet Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına başlanması

3. Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında 17.000 adet konut ve işyerinin tamamlanması, 16.000 adedinin temelinin atılması ve 18.750 konut için dönüşüm projelerine başlanması

4. 179 adet yapım işinin tamamlanması ve 73 adet yapım işinin ihalesine çıkılması ile yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi

5. Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması

6. 20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması

7. Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alanın belirlenmesi

8. Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda uygulamaya geçilmesi

9. 40.000 konut, işyeri ve hizmet binasının tamamlanması

10. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye 60 Milyon faizsiz konut kredisi kullandırılması

11. Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15.523 konutun satışı ve planlanan 15.506 konutun ihalesinin tamamlanması

12. Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırmanın başlatılması

13. Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması

14. Vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemlerin hızlandırılması

15. Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri işlemlerinin tamamlanması

16. Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 6.000 km bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m² gürültü bariyeri yapılması

17. Çiftçiler tarafından kullanılan “tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması” işlemlerinin yapılması

18. Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulması

19. 5 yılda bitirilecek “5.000 adet Köy Konağı” yapılması için ihtiyaç analizinin tamamlanması

20. Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini kapsayan Katı Atık Programı’nın (KAP) başlatılması

21. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması

22. Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına başlanılması

23. Ülkenin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması

24. Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi’nin başlatılması

25. Güneydoğuda terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması

26. İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt altına alınması

27. “Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan pilot planlama ve mimari avam proje çalışmalarının tamamlanması

28. Frigya Vadilerinin “Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi” ve “Çevre ve Medeniyet Projesi “nin başlatılması

29. Kaynak ve zaman tasarrufu için e-­Haciz uygulamasına geçilmesi

30. “Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti” Alanının Dünya Miras Listesine Alınması için çalışmaların tamamlanması

31. Çevre koruma faaliyetleri kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi

32. Çevre mevzuatı kapsamında ithalat ve ihracat izinlerinin elektronik ortamda verilmesi

33. Hava kalitesi ölçüm istasyonları sayısının 300’den 330’a çıkarılması

34. Çevre Etiket Sistemi uygulamasına geçilmesi

35. Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik eylem planının hazırlanması

36. Yapı ruhsatındaki imza sayısının 1′ e düşürülmesi

37. Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması

38. Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması ve 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması