Birleşik Metal-İş'ten saldırıya ilişkin açıklama

Birleşik Metal-İş Sendikası, Gebze'de sendika şubesine yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Birleşik Metal-İş'ten saldırıya ilişkin açıklama

Birleşik Metal-İş Sendikası, Gebze’de sendika şubesine yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sendikamız Gebze Şubesine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak, Şubemizde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna bilgi verildi..

Birleşik Metal-İş sendikasının1970’li yıllardan bu yana örgütlü olduğu Kroman A.Ş işyerinde işyeri sendika baştemsilcisi Temel Özcan’ın temsilci kimliğini kullanarak kişisel çıkar elde etme çabası, yine kendisi tarafından sendikamıza silahlı saldırı boyutuna taşınmıştır.

Emniyete de taşınan bu hadiseyle ilgili gerek kamuoyuna gerekse üyelerimize olayların gerçek yüzünü açıklamayı bir görev olarak biliyor ve daha da ötesi zorunlu hissediyoruz.

İşyerinde tüzüğümüz gereği yakın bir zamanda yapılan temsilci seçiminde üyemiz olan işçilerin oylarıyla baştemsilci olarak seçilen ve bunun üzerine sendikamızın Genel Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan Temel Özcan, 17 Mart Cumartesi günü Gebze Şube Binasına gelerek Şube Başkanı Necmettin Aydın’la bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede “psikolojisinin bozuk olduğunu, artık bu görevi taşıyamayacağını ve işten ayrılmak istediğini bildirdikten sonra kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra fazladan tazminatın da işverenlikten istenmesini” talep etmiştir.
Şube Başkanı Necmettin Aydın bunun üzerine kendisine defalarca kararını gözden geçirmesini, yeni seçilmiş bir temsilcinin böyle bir talebinin hoş karşılanmayacağını hatırlatmıştır. Ancak Temel Özcan kararının kesin olduğunu ve bu doğrultuda işverenle görüşme yapmalarında ısrarcı olunmasını tekrar etmiştir.
Bunun üzerine işverenlikle 19 Mart Pazartesi öğleden önce görüşme yapılmış, işverenlik gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra aynı gün Temel Özcan’ı çağırarak söz konusu işlemi yapmayı ve teklif edilen miktardaki parayı ödemeyi kabul ettiğini kendisine şifahen bildirmiştir.

İşin en vahim ve üzücü yanı ise işte bu andan itibaren vuku bulmuştur. Temel Özcan teklifin yetersiz olduğunu, değerinin en 400 bin lira ettiğini söyleyerek çirkin pazarlığı olabilecek en uç noktalara taşımıştır. Bu talebinin işverenlik tarafından reddedilmesi üzerine “satış rakamını” 300 bin TL olarak değiştirmiş ve bunu imzasını da attığı bir yazıyla işverenlikten talep etmiştir.

Bu çirkin, açıkça bir rüşvet ve Kroman işçilerinin iradesinin satışı anlamına gelen pazarlık nihayet 22 Mart Perşembe günü mesai saatlerinin bitimine doğru Temel Özcan’ın tüm tazminat hakları ve alacakları ödenerek iş akdinin feshedilmesiyle sonuçlanmıştır.

Bunun üzerine kendisi gece vardiyasındaki işçileri “beni işten çıkardılar” diyerek eylem yapmaya zorlamıştır. Aynı gece yarısı fabrikaya gelen Gebze Şube yöneticilerimiz durumu izah etmişler ve işten çıkma talebinin Temel Özcan’dan geldiğini söylemişlerdir. Bu bilgilendirmenin yanı sıra işverenlik de Temel Özcan’ın el yazısıyla yazıp imzaladığı ve 300 bin TL istediği ettiği yazıyı işçilere göstermiştir.

Bundan sonra yaşananları ise elimiz varmadığından yazmaktansa belki de daha çok polis tutanaklarından takip etmek bizim açımızdan daha uygun olacaktır.

Ancak yine de kamuoyunun ve üyelerimizin bilgilenmesi açısından birkaç detayı belirtmekte yarar görüyoruz: Temel Özcan rüşvet talebinin ifşa olmasının ardından sabaha karşı Gebze Şube binasına gelerek dört-beş el ateş etmiştir. Önce sendika çalışanı Çetin Topçu ve daha sonra şubeye gelen Şube Mali Sekreteri Serkan Yılmaz‘ı silahla tehdit ederek olay yerinden kaçmıştır.

Bu olaylardan kısa bir süre önce işverenlik tarafından disiplin kuruluna sevk edilmek istenmesine rağmen sendikamız tarafından sahip çıkılarak hakkında herhangi bir işlem yapılmasına engel olunan, sendika ve işçiler sayesinde elde etiği baştemsilcilik görevini adeta açık artırmaya çıkararak pazarlık konusu yapan bu şahsın hak ettiği cezayı alması için gerekli girişimleri yapacağımızın tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz.