Beria Önger Kadın Akademisi'nin, Ankara'daki 2. Oturumu 'Türkiye'de kadın emeği ve istihdam' başlığıyla toplandı

İlerici Kadınlar Derneği tarafından yürütülen Beria Onger Kadın Akademisi Ankara’daki ikinci oturumunu Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdam başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi.

Beria Önger Kadın Akademisi'nin, Ankara'daki 2. Oturumu 'Türkiye'de kadın emeği ve istihdam' başlığıyla toplandı

İlerici Kadınlar Derneği tarafından yürütülen Beria Onger Kadın Akademisi Ankara’daki ikinci oturumunu Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdam başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi.

Kadın mücadelesinin yeni bir toplumun inşasıyla birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çeken A.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, üretim süreci ve toplumsal yaşamda güvencesizleştirilen, yoksullaştırılan ve gericiliğin kuşatmasındaki kadınlara dönük saldırı karşısında kadınların sınıfsal bir yaklaşımla cevap vermesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’den ‘Türkiye’de kadın emeği ve istihdam’ sunumu

Kadın emeğinin bugün yaşanan kriz ile birlikte ele alınmasının önemini belirten Gamze Yücesan Özdemir, güvencesizliğin, yoksullaşmanın ve gerici kuşatmanın hedefindeki kadınlar söz konusu olduğunda, saldırının kadına dışsal olmadığını ve bu başlığın kadınların mücadelesi ile birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Güvencesizleşme sürecini iş güvencesizliği, istihdam güvencesizliği, gelir güvencesizliği, sendikal güvencesizlik, sosyal güvencesizlik, demokratik güvencesizlik ve irade güvencesizliği olarak yedi alt başlıkta ele alan Yücesan Özdemir, mücadele dilindeki kavramsallaştırmaların önemine dikkat çekti.

Yoksullaşma sürecine ilişkin yoksulluk yönetimi ve sosyal yardımlar ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın toplumun düşkünleştirilmesinde oynadığı role vurgu yapan Gamze Yücesan Özdemir, çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler ve sosyal hizmetlerin aileye devredildiği bir sürecin örgütlendiğini belirtti. Aileye devredilen bu görevlerin ise aile içerisinde kadının omuzlarına yüklendiğini ifade etti.

‘Kadını hedef alan kuşatma ancak kadınların mücadelesiyle kırılabilir’

Gamze Yücesan Özdemir bütün bu süreçlere eşlik eden en önemli aracın ise gerici kuşatma olduğunu, kadını hedef alan bu kuşatmanın da annelik/kutsal aile, kadın bedeni ve namus ve şiddet olarak üç ana başlıkta ele alınabileceğini söyledi. Toplumun dönüştürülmesinde kadını hedef alan bu kuşatmanın ise ancak kadınların mücadelesiyle kırılabileceğini belirtirken Türkiye’de TEKEL ve Gezi direnişlerindeki kadınların mücadelelerini örnek veren Yücesan Özdemir, bu başlıkta en önemli referans noktamızın Ekim Devrimi’nde kadınlar olduğunu ifade etti. Ekim Devrimi’nde kadınların devrimin kadroları, kuruluş sürecinde eşit yurttaşlar ve toplumsal özgürlükle birlikte özgürleşmiş kadınlar olarak yer aldıkları süreçleri açıkladı.

3. Oturum ‘Türkiye’de Aydınlanma, laiklik ve toplumsal yaşamda kadın’ başlığıyla gerçekleşecek

İlerici Kadınlar Derneği Beria Onger Kadın Akademisi’nin Ankara’daki üçüncü oturumu 22 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’de UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda İKD Genel Başkanı Umut Kuruç’un “Türkiye’de Aydınlanma, laiklik ve toplumsal yaşamda kadın” başlıklı sunumuyla gerçekleşecek.