Beria Onger Kadın Akademisi'nin 3. oturumu Ankara’da düzenlendi

İlerici Kadınlar Derneği'nin yürüttüğü Beria Onger Kadın Akademisi'nin son oturuu gerçekleştirildi.

Beria Onger Kadın Akademisi'nin 3. oturumu Ankara’da düzenlendi

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından yürütülen Beria Onger Kadın Akademisi Ankara’daki üçüncü ve son oturumu İKD Genel Başkanı Umut Kuruç’un “Türkiye’de aydınlanma, laiklik ve toplumsal yaşamda kadın” başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi.

Aydınlanma fikrinin kadınlar için önemine değinen Umut Kuruç, aydınlanmanın yalnızca burjuvazinin ideoloji olarak düşünülmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Aydınlanma fikrinin gelişmesinde yoksul kesimlerin ve kadınların rolünü tarihten örneklerle anlatan Kuruç, günümüzde aydınlanmanın karşısında burjuvazi eliyle büyütülen gericiliğin olduğunu ve bu nedenle günümüzde laikliği savunmanın bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Sunumunda tarihin önemli kesitlerinde öne çıkan kadınlar ve kadın örgütlenmelerinden örnekler veren Kuruç, kadın mücadelesinin toplumsal mücadelenin bir parçası olduğu, dolayısıyla sınıfsal kökeninden koparılmış bir mücadele tarzının kadınların kurtuluşu olamayacağının altını çizdi.