'Bedava sağlık' yalanı: Harcamalar vatandaşın cebini yakıyor

AKP "sağlıkta devrim" masalı okuya dursun, vatandaşın sağlık harcaması 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16 arttı.

'Bedava sağlık' yalanı: Harcamalar vatandaşın cebini yakıyor

Kamusal bir hizmet olarak tüm vatandaşlara ücretsiz, bilimsel ve nitelikli şekilde sunulması gereken sağlık hizmeti, AKP Türkiyesi’ndeki piyasacı dönüşümle başlı başına bir “sektör” haline getirilerek önemli bir harcama kalemi haline geldi.

Sağlığın paralı hale getirip tamamen özel sektöre devredilmesini “Sağlıkta devrim” sloganı haline getiren AKP iktidarında, 2016 yılında bir vatandaşın sağlık harcaması bin 511 TL iken, 2017 yılında yüzde 15,9 artarak, bin 751 TL’ye yükseldi.

BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMASINDA YÜZDE 17 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) Sağlık Harcamaları İstatistikleri’ne göre, ülke genelinde sağlık harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17.4 artışla 140 milyar 647 milyon TL oldu.

TÜİK verilerine göre, vatandaşların tedavi ve ilaç amaçlı kendi bütçesinden yaptığı sağlık harcaması, 2017 yılında yüzde 22,7 artarak 24 milyar 4 milyon TL oldu. Hanehalkı tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 17,1 olarak gerçekleşti. Kişi başı sağlık harcaması, 2016 yılında bin 511 TL iken 2017 yılında yüzde 15,9 artarak, bin 751 TL’ye yükseldi.

DEVLETİN PAYI DÜŞÜYOR

Sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4,5’ini oluşturdu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında yüzde 78,5 iken 2017 yılında yüzde 78’e geriledi. Sağlık harcamalarının yüzde 17,1’i yurttaşlar tarafından karşılandı.