'Asgari ücretliden vergi alınmasın' teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Asgari ücretle geçinmeye çalışanlardan alınan verginin kaldırılması teklifi, TBMM'de AKP'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

'Asgari ücretliden vergi alınmasın' teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Asgari ücretle geçinmeye çalışanlardan alınan verginin kaldırılması teklifi, TBMM’de AKP’li vekillerin ret, MHP’li vekillerin çekimser oyuyla reddedildi.

‘İyi Parti’ grubu adına Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 14 Kasım Çarşamba günü TBMM Başkanlığı’na asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla araştırma önergesi vermişti. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasına yönelik verilen önergede, “İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen noktada bulunmayan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için ücretleri üzerinden alınan her türlü vergiden muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı çalışmanın temelini oluşturması ve asgari ücretli çalışanlarla ilgili detaylı bilgi havuzuna ulaşılması amacıyla; Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” ifadeleri yer almıştı.

Önerge AKP’nin ret, MHP’nin çekimser oyu ile reddedildi.