AKP Meclis’e yeni kısıtlamalar getiriyor

AKP’nin Meclis gündeminde muhalefetin vereceği önergelerin sınırlandırılması da var.

AKP Meclis’e yeni kısıtlamalar getiriyor

Yeni rejimle birlikte TBMM’yi etkisiz ve yetkisiz hale getiren AKP, TBMM İç Tüzüğü’nde yapacağı değişiklikle de bitirici hamleyi vurmayı planlıyor.

Daha önce toplantı ve karar yeter sayısı isteme ve grup önerileri üzerindeki konuşma süreleri başta olmak üzere pek çok kısıtlamaya giden AKP, şimdi de ‘anayasaya uyum’ gerekçesiyle yine muhalefeti engellemeye dönük planlamalar yapıyor. Bu kapsamda AKP’nin bugün parti içinde oluşturduğu İçtüzük Komisyonu çalışmalarına başlayacak.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan‘ın haberine göre, içtüzükte yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili olarak partide şu değerlendirmeler yapılıyor:

Aceleye gerek yok, sıkıntıları görelim: AKP’de şimdiye kadar içtüzük değişikliğinin bir an önce yapılarak anayasaya uyum düzenlemelerinin yaşama geçirilmesi görüşü dile getiriliyordu. Ancak 24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis’te iki yasanın çıkarıldığı iki haftalık çalışma diliminin bundan sonra yaşanabilecek olası sıkıntı ve ihtiyaçlar konusunda gösterge olduğu, Meclis çalışmalarının biraz daha izlenerek içtüzük değişikliğinin yapılması gerektiği değerlendirmesi yapılıyor. AKP’nin bu nedenle içtüzük değişikliği önerisini zamana yayacağı ve yıl sonuna doğru Meclis gündemine getireceği kaydediliyor.

Tüm yasalar ‘temel yasa’ olacak: AKP , bugüne kadar neredeyse tüm yasa tasarısı ve önerilerini genel kurula ‘temel yasa’ olarak getirdi. TBMM İçtüzüğü gereği, temel yasalar, tek tek madde olarak değil birden fazla maddenin yer aldığı bölümler halinde görüşülüyor. Bir bölüm de tek bir madde gibi ele alınıyor. Örneğin, 20 maddelik bir bölümün görüşmeleri sırasında maddeler üzerinde ayrıca görüşme yapılmıyor, yalnızca maddelere ilişkin verilen önergeler üzerinde kısa süreli konuşma yapılabiliyor. Böylece 100 maddelik bir yasa önerisi, tek tek madde olarak görüşülürse neredeyse 1 ay Meclis’ten çıkamayacakken, bölümler halinde görüşüldüğü zaman bir haftada yasalaştırılabiliyor. AKP, şimdi içtüzüğün temel yasa ile ilgili maddesinde değişiklik yaparak uygulamayı 5 maddelik de olsa tüm yasa önerilerine genişletmeyi planlıyor.

Önergelere sınırlama: Yasaları Meclis’ten daha hızlı geçirebilmek için ‘temel yasa’ kriterinin yanı sıra maddeler üzerinde muhalefet partilerinin önerge hakkının da kısıtlanması düşünülüyor. Muhalefetin yasa tasarılarının görüşmelerini tıkamak için komisyon ve genel kurulda sözcük değişikliği içeren önergelerinin işleme alınmaması için içtüzüğe bir düzenleme konulması üzerinde duruluyor.

Yürütmenin Meclis’i bilgilendirmesi: Parlamenter sistemde, hükümet olağanüstü
acil hallerde Meclis’i bilgilendirme yoluna gidebiliyordu. Yeni sisteme uyum için getirilecek içtüzük değişikliğinde bu uygulamanın korunması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın Meclis’in bilgilendirilmesi için TBMM Başkanlığı’na başvuru yapması, TBMM Başkanlığı’nın da uygun görmesi durumunda ilgili bakanın Meclis’i bilgilendirmesiyle ilgili bir düzenleme yapılması hedefleniyor.