'Yeter ve Hayır' Murat Belge!

15 yıldır iktidarda olan AKP’yi 12 yıl destekleyen, son 3 yılda desteğini AKP’den çekip tekrar "solculuk" yapmaya karar veren Murat Belge’nin Birikim dergisinde yazacağı “otobiyografisine” verilecek cevapları Manifesto’dan takip edebilirsiniz.

'Yeter ve Hayır' Murat Belge!

Liberal yazar Murat Belge bugün Birikim Haftalık’ta çıkan “Sosyalizmin genel sorunlarına giriş” başlıklı yazısında bir anlamda kendi otobiyografisini yazacağını açıkladı.

Türkiye’de siyasetin sol tarafının boş olduğunu ileri süren Belge, köşesinde “sosyalizmin genel sorunları üstüne yazmak ve bu birikmiş soruları tartışmak” istediğini açıkladı. Türkiye’de sosyalizmin en büyük “sorun”larından birinin, solunun etkisizleşmesinin ve devrimciliği ile iktidar perspektifinden yoksunluğunun en büyük sorumlusu Murat Belge olduğu düşünüldüğünde yazacaklarının “kendi hikayesi” olacağını söyleyebiliriz.

Marksizmin tahrifatında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Murat Belge, geçmişte yön vermeye çalıştığı Türkiye soluna bir kez daha önderlik etme rolüne büründü. Marx’ın Komünist Manifesto’yu 1848 ve Kapital’i 1867’de yazdığını, aradan geçen sürenin bu teorinin günümüzü ve hatta gününü açıklamakta ne kadar yetkin olduğunun sorgulanması gerektiğini ileri süren Belge, böylece Karl Marx’ı “aşmayı başaranlar” arasında yerini aldığını ilan edecek gibi duruyor.

Yıllardır “yeni sol, yeni marksizm, yeni fikirler” diyerek Türkiye’nin ilerici birikimine liberal düşüncelerini empoze etmeye çalışan Belge, AKP’nin iktidara gelmesiyle muradına ermiş, fikirleri iktidara taşınmıştı. 2010 yılındaki referandumda “Yetmez Ama Evet” kampanyasının öncü figürlerinden olan Belge, AKP’nin bugünkü durumuna gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olarak kabul ediliyor.

15 yıldır iktidarda olan AKP’yi 12 yıl destekleyen, son 3 yılda desteğini AKP’den çekip tekrar “solculuk” yapmaya karar veren Murat Belge’nin Birikim dergisinde yazacağı “otobiyografisine” verilecek cevapları Manifesto’dan takip edebilirsiniz.