Yeni KHK ile patronlara kıyak, işsizlik fonuna hortum!

Bugün yayınlanan 687 sayılı KHK ile patronlara yeni kıyaklar yapıldığı ortaya çıktı.

Yeni KHK ile patronlara kıyak, işsizlik fonuna hortum!

Bugün yayınlanan 687 sayılı KHK’da yer alan iki madde ile patronlara kıyak niteliğinde düzenlemeler yapıldığı ortaya çıktı. Bu kıyağın kaynağını ise İşsizlik Fonu’nun oluşturması dikkatleri çekti.

AKP iktidarı tarafından “istihdam seferberliği” olarak lanse edilen başlığa dair KHK ile bir düzenleme yapıldı. Buna göre yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için şirketlere İşsizlik Fonu’ndan günlük 22,22 TL ödeme yapılacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “687 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına dair KHK”nın üçüncü maddesinde:

“İşsizlik Sigortası Kanunu’na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fon’dan karşılanır” ifadelerine yer verildi.

Vergi indirimi kıyağı da var

Yine aynı KHK’da bu şekilde işçi alan işletmelerin vergi indiriminden yararlanacağı da ifade ediliyor. Vergi indiriminin yer aldığı maddenin ilgili bölümü ise şu şekilde:

31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.”