TKH'lilerden Polonya Komünist Partisi'yle dayanışma eylemi: Komünizm suç haline getirilemez!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyeleri, üyeleri 'komünizm propagandası' yapmaktan yargılanan Polonya Komünist Partisi'nin çağrısı üzerine İstanbul Maslak’taki Polonya Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi düzenledi.

TKH'lilerden Polonya Komünist Partisi'yle dayanışma eylemi: Komünizm suç haline getirilemez!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İstanbul İl Örgütü üyeleri, Polonya hükümetinin hukuksuz operasyonlarına karşı Polonya Komünist Partisi’yle (KPP) dayanışmak üzere İstanbul Maslak’taki Polonya Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

KPP’nin bütün Komünist partilere dönük olarAk Polonya Konsoloslukları önünde protesto çağrıları üzerine TKH İstanbul İl Örgütü, bugün Maslak’taki Konsolosluk binası önünde, emperyalizmin her cephede sürdürdüğü saldırganlığa karşı tarihe sahip çıkmak amacıyla buluştu.

Komünistlerin burada yaptığı basın açıklamasında “Polonyalı yoldaşlarımızın yargılanmaları vesilesiyle emperyalizm işbirlikçisi Polonya hükümetini ve onunla aynı yoldan giden diğerlerini uyarıyoruz. Komünizm suç haline getirilemez, tarih yeniden yazılamaz.” denildi.

Açıklamanın ardından, “Kahrolsun Faşizm!”, “Kahrolsun AB Emperyalizmi!”, “Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!” sloganlarıyla protesto eylemi sonlandırıldı.

Yapılan açıklamanın tam metni ise şu şekilde: 

Basına ve kamuoyuna,

Komünizm suç değil, insanlığın en büyük ülküsüdür!

Sovyetler Birliği ve reel sosyalizmin çözülmesinden sonra emperyalizmin emekçilere saldırısı sürüyor. Tüm dünyada bir yandan onlarca ülke emperyalist işgaller, iç savaşlar ve vekalet savaşlarıyla emperyalist terörün hedefi olurken diğer yandan emekçilerin Sovyetler Birliği’nin varlığının da katkısıyla elde ettiği toplumsal haklar budanırken siyasal haklar da ellerinden alınmaya çalışılıyor.

Bu saldırganlığın bir parçasını da Avrupa’da sınıf mücadeleleri tarihinin yeniden yazılması çabaları oluşturuyor. Bugün başta Baltık ülkeleri, Ukrayna ve Polonya olmak üzere eski sosyalist ülkelerde özellikle Almanya ve ABD emperyalizminin de desteğini arkalarına alan sermaye sınıfı komünizmi öcüleştirmek ve bir suç haline getirmek için en ahlaksız yöntemlerle saldırıyor.

Bu ülkelerde Nazilere övgüler düzülüyor. Nazi işgalinde işbirlikçilik yapanlar sırf komünistlere ve Sovyetler Birliği’ne karşı savaştıkları söylenerek kahramanlaştırılıyor. Komünist semboller yasaklanıyor. Nazi işgaline karşı verilen kahramanca mücadele ve sosyalizm adına dikilen anıtlar yıkılıyor. Tarih kitapları yeniden yazılmaya çalışılıyor. Bu arada komünist siyaset ve partiler de yasaklanmak isteniyor.

Avrupa’da Katolik gericiliğinin kalesi olan Polonya’da Polonya Komünist Partisi’nin yasaklanma girişimleri çerçevesinde bugün Polonyalı komünistler bir kez daha komünizm propagandası yaptıkları için mahkeme karşısına çıkartılıyorlar.

Burada Polonyalı yoldaşlarımızla dayanışmak ve gerici, işbirlikçi ve komünizm düşmanı Polonya hükümetinin bu çabalarının sonuçsuz kalacağını bir kez daha yüzüne vurmak için toplandık.

Baltık ülkeleri ve Ukrayna’da olduğu gibi Polonya’da da komünizm düşmanlığı ile emperyalizm ile işbirliği meşrulaştırılmaya ve sermaye diktatörlüğü derinleştirilmeye çalışılıyor. Başaramayacaklar.

İnsanlığın en büyük ülküsünü suç saymaya çalışan bu girişimler, kuşkusuz Nazilerin komploları ve vahşetinin, NATO’nun kontrgerilla yöntemlerinin ve “Soğuk Savaş” döneminde McCarthy’den feyz alan cadı avlarının ve tevkifatların akıbetini paylaşacaktır.

Geçmişte Ekim Devrimi’ne karşı savaş ilan eden, Sovyetler Birliği’ne karşı Nazileri tercih eden, sosyalizme karşı “Dayanışma” adındaki ihanet şebekesini örgütleyen Polonyalı gericiler bugün de Doğu Avrupa’da NATO terörüne yardakçılık yapmaktadır. Bunun bir parçası olarak işçi sınıfının kaderini eline almasını engellemek için her türlü hukuksuzluğu, akıl dışı komployu ve utanmazlığı sergilemekten geri durmuyorlar.

Polonyalı yoldaşlarımızın yargılanmaları vesilesiyle emperyalizm işbirlikçisi Polonya hükümetini ve onunla aynı yoldan giden diğerlerini uyarıyoruz. Komünizm suç haline getirilemez, tarih yeniden yazılamaz.

Başvurduğunuz bu korkak yöntemler sizlerin yeniden tarihin karanlığına ve bu kez geri dönemeyeceğiniz şekilde gömülmesine engel olamayacaktır.

Yaşasın devrim ve sosyalizm
Yaşasın enternasyonel dayanışma

Kahrolsun işbirlikçi Polonya gericiliği!”