TKH: İşçi sınıfı Kemal Türkler'i unutmayacak!

Türkiye Komünist Hareketi, Kemal Türkler'in ölüm yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

TKH: İşçi sınıfı Kemal Türkler'i unutmayacak!

22 Temmuz 1980’de faşist katiller tarafından öldürülen DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in ölüm yıldönümünde anma düzenleniyor.

Türkiye’de işçi sınıfı mücadelesinin en önemli unsurlarından biri olan Kemal Türkler, 1970’li yıllarda önce Maden-İş, devamında ise DİSK Genel Başkanılığı dönemlerinde sermaye sınıfının korkulu rüyası haline gelmişti. Türkler aynı zamanda 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşuna önderlik eden işçilerden biriydi.

Sınıf mücadelelerinin zirve yaptığı o dönemlerde patronlar ve sermaye devletinin tercih ettiği yol faşistleri kullanarak Kemal Türkler’den kurtulmaya çalışmak oldu. Ancak ne olursa olsun onun mücadelesinden ve işçi sınıfına bıraktığı mirastan kurtulamadılar.

Her sene olduğu gibi DİSK tarafından Kemal Türkler’in ölüm yıldönümünde mezarı başında anma düzenleniyor. Saat 11:00’da Topkapı Mezarlığı’nda yapılacak anma için Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından da bir çağrı yapıldı.

TKH İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan “İşçi sınıfı Kemal Türkler’i unutmayacak” başlıklı açıklama şu şekilde:

12 Eylül darbesi öncesi 22 Temmuz 1980’de faşist katillerce katledilen Kemal Türkler’i ölümünün 37.yılında saygıyla anıyoruz.

Türkiye işçi sınıfı tarihinin yüz akı olan ve DİSK’in Kurucu Başkanlığını yapan Kemal Türkler, işçi sınıfı mücadelesinin ülkemizdeki kilometre taşlarından biriydi. 12 Eylül faşist darbesi öncesi katledilerek işçi sınıfı teslim alınmaya çalışılmış, başta DİSK olmak üzere işçi sınıfı hareketine gözdağı verilmeye çalışılmıştı.

Kemal Türkler’in katledilişinin ardından 37.yıl geçmesine karşın katilleri sermaye sınıfı tarafından korunurken, AKP yargısı tarafından da serbest bırakılmıştı. Başkanlık rejimi adı altında işçi sınıfını ezmek için her türlü adımı atan AKP’ye karşı Kemal Türkler’in bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkıyoruz.

Faşist katillerce katledilen Kemal Türkler’in ölümünün 37.yılında mezarı başında yapılacak anmaya katılacağımızı tüm dost ve üyelerimize duyururuz. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, ülkemizin işçi sınıfının yarattığı ilerici birikimin bir parçası olarak Kemal Türkler’in bıraktığı mücadeleyi büyütecektir.

Anma Programı:

Tarih: 22 Temmuz 2017
Buluşma Yeri: İstanbul Topkapı Mezarlığı Suriçi Kapısı
Saat: 11.00

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
İstanbul İl Örgütü