Son KHK ile kolluk kuvvetlerini meslekten atmak kolaylaştırıldı

Son KHK ile tüm kolluk güçleri yeni disiplin hükümlerine tabi kılındı.

Son KHK ile kolluk kuvvetlerini meslekten atmak kolaylaştırıldı

Bakanlar Kurulu’nun OHAL kapsamında çıkardığı son kararname ile tüm kolluk güçleri yeni disiplin hükümlerine tabi kılındı. Buna göre, kaymakamlar, albayın altındaki rütbelerdeki personele ceza verebilecek. Son 1 yılda 20 ceza puanı alan meslekten atılabilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından, tüm kolluk güçlerinin tabi olacağı yeni disiplin hükümleri belirlendi. Buna göre disiplin amirleri meslekten çıkarma ve kamu görevinden ihraç kararı verebilecek.

682 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçen genel kolluk disiplin kanunuyla emniyet teşkilatı disiplin tüzüğü de tarihe karıştı. Artık polis Jandarma ve sahil güvenlik ortak disiplin hükümlerine tabi olacak. Disiplin cezaları puan sistemiyle işleyecek. Uyarı, kınama, aylıktan kesme, uzun süreli kınama, kısa süreli kınama, cezalarının yanı sıra, meslekten çıkarma ve memuriyetten çıkarmada disiplin cezaları arasında sayıldı.

Mülki amir atabilecek

KHK’yla disiplin amirleri de belirlendi. Buna göre kaymakamlar, albayın altındaki rütbelerdeki jandarma ve sahil güvenlik personellerine doğrudan ceza verebilecek. Albay ve generallerin disiplin amiri de vali, bakan ve müsteşar olacak. Memuriyetten çıkarma cezasını doğal disiplin amirleri olarak bakan, müsteşar ve mülki amirler de verebilecek.

‘Ayrımcılık, casusluk ve telekulaklığın’ cezası ihraç

Yeni yönetmeliğe göre ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapan personel meslekten atılacak. Aynı şekilde; amirlerinin icraatına karşı çıkan, bu hareketi toplu hale dönüştüren; hizmetle ilgili evrak veya belgeyi yetkisiz kişilere veren; şüpheli, sanık veya hükümlünün kaçmasına imkan veren; siyasi partilerin yararına veya zararına çalışan; hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa eden, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmayı kaydeden kolluk personeli de meslekten atılacak.

Ceza puanı sistemi

Yeni disiplin kanunuyla kolluk personeline ceza puanı sistemi getirildi. Cezalara göre puan getirecek. Uyarı cezası 1 puan, kınama 2 puan, aylıktan kesmeyse 3 puan olarak personelin dosyasına işlenecek. Son 1 yılda 20 ceza puanı ya da 5 yıl içinde 40 ceza puanı alan meslekten çıkarılacak. Bir yıl içinde 20 disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam 12 defa veya daha fazla disiplin cezası almak. Son beş yıl içinde 40 disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam 25 defa veya daha fazla disiplin cezası almak.