Sınıf Tavrı'ndan 1 Mayıs çağrısı: Sınıfsız, sömürüsüz bir toplumsal sistem için örgütlenip ayağa kalkalım!

Sınıf Tavrı adına konuşan Kemal Parlak'tan 1 Mayıs çağrısı.

Sınıf Tavrı'ndan 1 Mayıs çağrısı: Sınıfsız, sömürüsüz bir toplumsal sistem için örgütlenip ayağa kalkalım!

Referandum sonrasında gerici AKP iktidarının daha fazla sorgulandığı bir uğrakta, yarın Türkiye’nin dört bir yanında emekçiler hakları için alanlarda olacak.

Kıdem tazminatının tasfiyesi ve grev yasakları ile gittiğimiz bu 1 Mayıs’ta işçi örgütlenmeleri çalışmalarına hız verdi. Farklı sektörlerde sınıf örgütlenmesinin için emek veren “Sınıf Tavrı” bunlardan birisi.

1 Mayıs’ın hemen öncesinde Sınıf Tavrı Yönetim Kurulu adına Kemal Parlak’ın görüşlerini aldık.

2017 1 Mayısı’na girerken işçi sınıfını durumu nedir?

Bu gün işçi sınıfının en büyük sorunu örgütsüzlük ve bölünmüşlüktür. Sermaye sınıfı ve onun siyasal iktidarı bu verili durumu da gözeterek, sınıfa saldıralarını devam ettirdiler. Bu saldırılar AKP döneminde daha da yoğunlaştı, onlarca grev yasaklandı, yüz binlerce işçinin grev hakkı gasp edildi. Sınıfın ekonomik ve sosyal hakları bir bir elinden alındı. Bugün de çok somut olarak kıdem tazminatı hakkımızın gasp edilmesiyle karşı karşıyayız.

Sınıf Tavrı’nın mevcut duruma karşı bir mücadele programı var mı?

Sınıf Tavrı uzunca bir süredir çalışmalarına devam ediyor. 26 Haziran 2016′ da yapılan kurultayda mücadele programı çıkartıldı ve tüm sektör temsilcileri ile Sınıf Tavrı Platformu Türkiye Koordinasyonu oluşturuldu. Bu program doğrultusunda işçi okulları ile emekçileri bilinçlendirmek, sendikaların içindeki öncü işçiler ile dayanışma içinde bulunup sınıf sendikacılığını hayata geçirmek, sendikasız işçilerle farklı örgütsel zeminde örgütlemek gibi çalışmalar devam ediyor.

Sınıf Tavrı’nın önemli bir görevi de sınıfın birliğini siyasal bir zeminde oluşturmaktır. Güncel çıkarlar için mücadele ederken aynı zamanda bu mücadeleyi tarihsel çıkarlar ile ortaklaştırmaktır. Bu program doğrultusunda önemli bir birikim oluşturuldu, başta metal, inşaat ve cam sektörleri olmak üzere önümüzdeki süreçte ciddi hamleler gerçekleşecektir.

Bu 1 Mayıs’ta çağrınız nedir?

Yapılan referandumda işçilerin yoğun yaşadığı kentlerde ‘Hayır’ çıktı ve tabii ki tüm Türkiye’ de ‘Hayır’ çıkmasına rağmen, hırsızlık gasp ve hile ile evete dönüştürdüler. Şimdi yeni bir dönem açılmıştır. Bu dönemde sınıfa saldırılar dahada yoğunlaşacaktır, referandumun hemen ertesi günü kıdem tazminatına yönelik saldırı açıklamaları bunun göstergesidir. İşçi sınıfı tüm alanlarda referandumda dediği ‘Hayır’ı bu sömürü düzenine karşı daha büyük bir ‘Hayır’a dönüştürmeli, sömürüsüz, adil ve özgür bir toplumsal sistem için örgütlenip ayağa kalkmalıdır.