Sendikalardan uluslararası 1 Mayıs çağrısı: Emperyalizme karşı savaşsız, sömürüsüz bir dünya için!

Çeşitli sendikalar 1 Mayıs vesilesiyle uluslararası düzeyde emperyalizme karşı mücadele çağrısı yaptı.

Sendikalardan uluslararası 1 Mayıs çağrısı: Emperyalizme karşı savaşsız, sömürüsüz bir dünya için!

Türkiye’den bazı sendikaların da içinde olduğu dünya üzerindeki bir grup sendika 1 Mayıs vesilesiyle ortak bir açıklama yaptı.

DİSK’e bağlı Nakliyat İş, Sosyal İş ve Birleşik Metal İş’in destek verdiği açıklamada dünya üzerinden PAME (Yunanistan), Tarım, Gıda, Tütün Sanayi Çalışanlari Özerk Sendikası (Sırbistan), SLOGA (Sırbistan), GFTU (Suriye), WUCP (Filistin), Left Bloc (Avusturya), KTOEOS (Kıbrıs), USB (İtalya) ve SGB (İtalya) sendikalarının imzası bulunuyor.

“Sendika ve sendikacıların emperyalist savaşlara karşı mesajı: Bütün ülkelerin işçi sınıfıyla savaşsız, sömürüsüz, mültecisiz bir dünya için” başlığını taşıyan açıklama şu şekilde:

1 Mayıs bizi emperyalist tehlikesinin odağında buluyor. Savaş ve çatışmaların odağı Ukrayna,
Karadeniz, Balkanlar, Ege, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya uzanmaktadır.

Ayrıca ABD, AB, Rusya gibi güçlü ülkeler arasındaki rekabet, tekel gruplarının yararına, petrol, gaz, enerji nakil güzergahları ve boru hatları, piyasaların yeniden paylaşımı için ülkelerimizin hükümetleri de aktif rol üstlenerek dahil olmaktadır.

Emperyalistlerin kendi aralarındaki rekabet Suriye’deki yaşanan savaşta yüz binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın göç etmesine neden olmuştur. Kapitalizm bir “avuç” sömürücünün zenginliğini artırmak için, savaş, mülteci, ekonomik ve sosyal krizler yaratarak milyonlarca işçi için acı sonuçlar doğurmaktadır.

Halkların kanını dökerek emperyalistler dünyayı yeniden paylaşıyor ve bunun için halklar arasında milliyetçiliği körüklemekte.

Balkanlar’da bunun örneğini yaşadık emperyalist müdahalenin sonucunda ülkeler parçalandı sınırlar değişti ölüm ve yıkımlarla sonuçlandı.

NATO ordu ve donanmasını Baltık’tan Balkanlara kadar, Karadeniz, Ege, Akdeniz’e kadar rakiplerine karşı bölgede kendi tekellerinin çıkarlarını savunmak için konumlanıyor.

Bir tarafta baskılara, zulümlere, işsizliğe, yoksulluğa, sefalete karşı mücadele eden her ülkenin işçi sınıfı diğer tarafta büyük ekonomik grupların menfaatlerini savunmak ve krumak için haksız, emperyalist savaşlar.

Bölgemizde bir savaşın olma olasılığına karşı bizler ülkelerimizdeki işçi sınıfları ve halkları olarak güvenlik duvarını şimdiden örmeliyiz. Bu mücadeleyi sendika hareketlerimizle ortak eylem ve dayanışma içinde ön saflarda olmalıyız.

Bizler haklarımız için mücadele ediyoruz, halkın ve işçilerin çağdaş ihtiyaçlarının karşılanması için sömürü ve sömürücülere karşı mücadele ediyoruz.

Bu mücadelemiz aynı zamanda bizi sömüren iktidarlar ve ortakları olan ABD – NATO – AB ülkelerimizi kendi çıkarları için savaşlara hazırlayanlara karşı kırılmaz bir mücadeledir. Bu savaş bütün dünya işçilerinin aleyhine olan bir savaştır.

Burjuva sınıfı kendi çıkar ve kazançları için savaşları ya “ulusal çıkar” yada “Barış” diye bize
yutturuyor.

Onların kazançları için kanımızı dökmeyeceğiz, silah namlularına hedef tahtası haline gelmeyeceğiz.

Diğer halkalarla ve hiçbir ülkenin işçi sınıfıyla paylaşamayacağımız hiçbir şey yoktur, tam aksine haksızlığa, yoksulluğa, patronların olmadığı bir dünya için ortak sınıf çıkarlarımız için mücadele etmeliyiz.

Bunun için mücadele ediyoruz:

 • Sınır dışında Emperyalist savaşlara hiçbir şekilde katılmamak.
 • NATO ve AB’nin herhangi bir vahşetine alet olmamak.
 • Bütün yabancı askeri üsler kapansın. NATO Ege ve Balkan’lardan atılsın.
 • Kapitalistlerin askeri-politik herhangi bir ittifakında yer almamak.
 • Yeniden çizilen sınırlara ve yeni anlaşmalara karşı durmak.
 • Sendikal hareketleri ve özgürlükleri kısıtlamaya yönelik uygulamalara karşı mücadele etmek.
 • Sınırlarımız dışında kullanılan bütün savaş harcamalarına hayır diyoruz, işçilerin ve yoksul halkın ihtiyaçlarını bir an önce karşılanması için mücadele ediyoruz.
 • Milliyetçiliğe, ırkçılığa ve şovenizme karşı mücadele ediyoruz.
 • Göçmen, mülteci ve bütün halklarla dayanışma içindeyiz.
 • Yabancı ve ülkelerimizde bizi sömüren güçlerin bayraklarının altına girmeyeceğiz. İşçi sınıfının çıkarlarını ifade eden bayrağı yükseltelim.
 • Haksız savaşlara karşı ve bu haksız savaşları doğuran nedenleri bertaraf etmek için
  mücadele ediyoruz.

Halkaların tek silahı Dayanışmadır.