Sayıştay'dan MEB'e: “MEB’in faaliyetleri bilim, kültür, sanat kapsamına girmemektedir”

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2016 yılı denetimleri sonucu hazırlanan raporlarında, düzenlenen dini etkinliklerin bilim, kültür, sanat ve spor faaliyeti sayılamayacağını açıkladı.

Sayıştay'dan MEB'e: “MEB’in faaliyetleri bilim, kültür, sanat kapsamına girmemektedir”

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2016 yılı denetimleri sonucu hazırlanan raporlarında, düzenlenen dini etkinliklerin bilim, kültür, sanat ve spor faaliyeti sayılamayacağını açıkladı.

“MEB’in faaliyetleri bilim, kültür, sanat kapsamına girmemektedir”

Cumhuriyetin haberine göre, MEB’in 2016 yılında performans programında “bilim, kültür, sanat ve spor faaliyeti” adı altında eğitimi dinselleştirmek için milyonlarca lira harcayarak düzenlediği Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması, Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması, Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Hutbe Okuma Yarışması gibi etkinliklere raporda yer verildi.

Raporda, “Bu faaliyetlerin performans hedefi ve her bir öğrenim düzeyinde performans göstergesi olarak belirlenen hedef ve göstergesinin gerçekleştirilmesine yönelik değildir. Zira bulgu konusu edilen faaliyetlerinin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından hiçbirine girmediği değerlendirilmektedir” denildi.

Bakanlık ise dini etkinlikleri “Arapça öğrenimini desteklemek, öğrencilerin Arapça dini metinleri anlamalarını sağlamak, kişisel, sosyal ve kültürel alanlarda ve mesleki alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlendiği, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik katılımlarını da artırdığı” ifadeleri ile savunsa da Sayıştay dikkate almadı.

“Bunlar öğrencilerin başarı puanını artırıcı faaliyetler değil”

Ayrıca MEB’in “2016 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamaları artırmak” performans hedefi altında yer alan “Ortaokul ve liselerde öğretimde kullanılan Hz. Muhammed’in Hayatı ders kitapları zenginleştirilmiş kitap haline getirilecektir” faaliyeti de eleştirildi.

Bakanlığın “öğrenci başına yapılan harcama miktarı ile öğrencilerin akademik başarı puanları arasında doğru orantılı” savunmasını geçerli bulmayan Sayıştay, “Faaliyetlerin öğrenci başına yapılan harcamaları artıran ve bu nedenle öğrencilerin başarı puanını artıracak faaliyetler olmadığı değerlendirilmektedir” dedi.