Microsoft'a Türkiye'de soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Microsoft'a Türkiye'de soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, internet kafelere yönelik olarak hazırlanan “3+ Projesi” kapsamında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Kurum’dan yapılan açıklamada, daha önce piyasadaki hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan kanunun ihlal edildiği şikayeti nedeniyle bir ön araştırma yapıldığı ve söz konusu faaliyetlerin incelendiği, 7 Aralık 2011 tarihinde şikayetin reddine karar verildiği belirtildi.. Ancak, anılan Kurul kararının Danıştay 13. Dairesinin, 25 Ekim 2016 tarihli kararı ile iptal edildiğini bildiren Rekabet Kurumu, soruşturma kararını şöyle açıkladı:

“Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 20 Nisan 2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca; Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 17-13/171-M sayı ile karar verdi.”