Memleket sohbetleri devam ediyor

TKH'nin düzenlediği Memleket Sohbetleri devam ediyor.

Memleket sohbetleri devam ediyor

21 Ekim Cumartesi günü ” AKP yıktı! Yeni bir Cumhuriyet için ne yapmalıyız? ” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya ilgi yoğun oldu.

Toplantıya Türkiye Komünist Hareketi(TKH) Merkez Komite üyesi Kurtuluş Kılçer katıldı.

Kılçer sunumuna 1789 Fransız devrimiyle birlikte Cumhuriyet fikrinin ortaya çıkışı ve başta Avrupa olmak üzere dünya üzerindeki siyasi etkilerine değinerek başladı.

Cumhuriyet fikrinin 1848 devrimleri ve 1871 Paris Komünü’nün ortaya çıkışına etkilerine dikkat çeken Kılçer, bu devrimler sürecinin 1917’de Ekim devrimiyle dünyadaki ilk işçi devletini ortaya çıkardığını vurguladı.

Birinci paylaşım savaşı döneminde genç Sovyet Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyetine siyasi, askeri, ekonomik katkılarını ve bu katkıların cumhuriyetin kuruluşundaki önemine değindi.

Ekim Devrimi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine merkezi planlama ve sanayileşmede bir model olduğunu hatırlattı.

Cumhuriyetin kuruluşunun emperyalizme rağmen ve böylesi bir siyasal iklime gerçekleştiğini ancak cumhuriyetin kurucu siyasal gücünün aynı zamanda çok kısa sürede sosyalist solu tasfiye ederek kapitalist yola girdiğini vurguladı.

Bugün geldiğimiz noktada aslında bu tarihsel tasfiyenin sonuçlarını yaşadığımıza değinen Kılçer, Cumhuriyetin kapitalist yolda gericiliği sola karşı kullandığını gelişen ve örgütlenen siyasal İslamcılığın AKP’de cisimleşerek son 15 yılda cumhuriyeti tüm kazanımlarıyla birlikte ortadan kaldırdığını ifade etti.

Kılçer, AKP eliyle kurulmaya çalışılan İkinci Cumhuriyet rejiminin yerleşemediği, iç ve dış siyasette biriken kriz başlıklarıyla yoluna devam etmeye çalıştığına değindi.

1923 Cumhuriyetinin tekrarının olamayacağına vurgu yapan Kılçer, sosyalistlerin sermaye sınıfı, gericilik ve emperyalizm ile mücadeleyi merkeze koyan emekçilere yaslanan bir cumhuriyet için çağrı da bulunduğunu söyledi.

Memleket sohbetleri, toplantıya katılanların Türkiye Komünist Hareketi’nin çağrısıyla 5 Kasım saat 16:00’de Bostancı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek ” Yeni bir Cumhuriyet için… ” etkinliğine davet edilmesiyle sonlandırıldı.