Komünist Parti Manifestosu'nun 169. yılı: Hayalet bütün dünya üzerinde dolaşmaya devam ediyor

Komünist Parti Manifestosu bundan 169 yıl önce Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yayınlandı.

Komünist Parti Manifestosu'nun 169. yılı: Hayalet bütün dünya üzerinde dolaşmaya devam ediyor

Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından bundan tam 169 yıl önce kaleme alınan “Komünist Parti Manifestosu” sınıfsız topluma inananlar, eşitlik ve özgürlük savaşçıları için en temel rehber olmaya devam ediyor.

İşçi sınıfının tarih sahnesine çıkışı ile birlikte, insanca ve eşit bir yaşamı savunan fikirler dünya üzerinde maddi bir gücü de bulmuş oluyordu. Marx ve Engels işte bu maddi gücün hangi koşullarda ve ne gibi yöntemlerle soyut bir güç olmaktan çıkabileceğini ve tarihin dönüştürücü somut gücü olabileceğini ortaya koydular.

Felsefenin dünyayı anlamaya çalışmakla yetinen yönü ile hesaplaşan bu iki büyük düşünce ve eylem insanı, kendi düşüncelerini eyleme geçirirken ortaya en önemli, tarihsel ve büyük eserleri olan Komünist Parti Manifestosu’nu koydular.

21 Şubat 1848 yılında yayınlanan ve o dönem işçilerin elden ele dağıtarak okuduğu Marksizmin en temel eseri bugün de işçi sınıfının mücadelesine ve komünizme inananlar için en temel eserdir.

Komünist Manifesto ilk olarak 1848 tarihinde Londra’da Almanca koyu yeşil bir broşür olarak basılmıştı.

Pembe kapaklı olan baskısı Türkiye’de “komünist” sözcüğünün kullanımının yasak olduğu dönemde pembe kitap olarak anılmıştır.

Komünist Manifeso’nun giriş bölümünde yazanlar bugün de güncelliğini korumaya devam ediyor.

“Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor – Komünizm hayaleti. Avrupa’nın tüm eski güçleri bu hayalete karşı kutsal bir sürgün avı için ittifak halindeler, Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman polisleri.

İktidardaki rakiplerince çığlık çığlığa komünist diye saldırılmayan hiçbir muhalefet partisi var mı? Daha ilerici muhaliflere olduğu gibi, gerici rakiplerine de damgalayıcı bir komünizm suçlamasıyla karşılık vermeyen hiçbir muhalefet partisi var mı?

Bu gerçeklikten iki şey çıkıyor.

Komünizm, artık tüm Avrupa güçlerince bir güç olarak kabul edilmiştir.

Komünistlerin, bakış tarzlarını, amaçlarını ve eğilimlerini tüm dünya önünde açıkça ortaya koymaları ve Komünizm hayaleti masalının karşısına bir parti manifestosuyla bizzat çıkmalarının tam zamanıdır.

Bu amaçla en değişik milliyetlerden Komünistler Londra’da toplandılar ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flamanca ve Danimarka dilinde yayınlanmak üzere aşağıdaki manifestoyu oluşturdular.”

“Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir”