Karl Marx 199 yaşında!

Karl Marx'ı 199. doğum gününde saygıyla anıyoruz.

Karl Marx 199 yaşında!

İşçi sınıfı mücadelesinin ve bilimsel sosyalizmin rehberi Marksizmi insanlığa armağan eden Karl Marx bugün 199 yaşında!

Emperyalist kapitalist sistemin tüm barbarlıklarına rağmen komünizmin hayaleti tüm dünyada dolaşmaya devam ediyor.

“İnternette bir hayalet” dolaşıyor şiarıyla yola çıkan ve Marksizmi kendisine rehber edinen Gazete Manifesto olarak Marx’ın fikirlerinin insanlığın eşitlik ve özgürlük mücadelesi için tek çıkış yolu olduğuna inanıyoruz.

Tüm dünya işçilerinin komünist topluma ulaşacağına dair inancımızla… İyi ki doğdun Marx!

“Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir. Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen birbirleriyle sürekli karşı-karşıya gelmişler, kesintisiz, kimi zaman üstü örtülü, kimi zaman açık bir savaş, her keresinde ya toplumun tümüyle devrimci bir yeniden kuruluşuyla ya da çatışan sınıfların birlikte mahvolmalarıyla sonuçlanan bir savaş sürdürmüşlerdir.” (Komünist Parti Manifestosu, Karl Marx-Friedrich Engels)