İleririci Kadınlar Derneği'nden 23 Nisan açıklaması: Her günü bayram gibi yaşayacak çocuklarımız

İlerici Kadınlar Derneği 23 Nisan açıklaması yaptı.

İleririci Kadınlar Derneği'nden 23 Nisan açıklaması: Her günü bayram gibi yaşayacak çocuklarımız

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir açıklama yayınladı.

“Her günü bayram gibi yaşayacak çocuklarımız” başlığı taşıyan açıklamada ülkemizdeki ve bölgedeki çocukların durumuna dair bazı veriler paylaşılırken, özellikle Türkiye’de çocuk işçiliğinin ve çocuk istismarının kanayan bir yara olduğu vurgulandı. Tüm bunlardan kurtulmak içinse gericiliğe, savaşa ve sömürüye karşı mücadelenin büyütülmesi gerektiği ifade edildi.

İKD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

HER GÜNÜ BAYRAM GİBİ YAŞAYACAK ÇOCUKLARIMIZ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken yıllardır çocuklarımızın karşı karşıya olduğu karanlık büyümektedir.

Türkiye’de çocuk işçilik oranı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde 2 milyona yakın çocuk, emek sömürüsüne maruz kalırken, çocuk yoksulluğunda da Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek orana sahip olduğumuz görülmektedir.

Çocuklarımız ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılırken, iş cinayetlerine kurban gitmektedir. 2016 yılında 56 çocuk işçi hayatını kaybetmiştir.

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçları katlanarak artmaktadır. Adliyelerdeki dört tecavüz davasından biri çocuklara yönelik olan davalardır.

Eğitim sisteminden koparılan çocuklar evlilik adı altında istismar edilmekte, hayatları karartılmaktadır.

Dindar ve kindar nesil yetiştirme hedefiyle hareket eden iktidar çocuklarımızın tarikat yurtlarında denetimsiz barınmasına göz yummakta, bunun koşullarını sağlamaktadır. En son Kasım 2016’da Aladağ’da bir tarikat yurdunda çıkan yangında 11 çocuk hayatını kaybetmiş, sorumlular ise cezalandırılmamıştır.

Bu yurtlardan her gün çocuklara yönelik istismar haberleri gelmeye devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl Ensar Vakfı adındaki gerici örgütlenmenin yurtlarında yaşanan ve büyük tepkilere neden olan istismar davasında gerici iktidar, sadece bir öğretmeni en üst sınırdan cezalandırırken, diğer yetkilileri ve kurumu savunmaya geçmiştir. Tıpkı diğerleri gibi bu gerici kuruma bağlı yurtlardan da istismar haberleri gelmeye devam etmektedir.

Öte yandan emperyalizmin tam boy işbirlikçisi olan AKP, Suriye’deki on binlerce çocuğun katili olan yobaz cihatçı çetelerin de koruyucusudur. Ulusal egemenliği ayaklar altına alan bu iktidar bölgemizdeki on binlerce çocuğun katlinden de sorumludur.

Emekçileri yoksulluğa mahkûm eden bu sömürü sistemi, çocuk işçilerle fotoğraf çektiren iktidar mensupları, erken yaşta evliliklere yasal kılıf hazırlayan milletvekilleri, “bir kereden bir şey olmaz” diyebilecek kadar utanmaz bakanlarla perçinlenmektedir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yılını kutlarken çocuklarımızın hayatı bayram gibi yaşayacakları, eşit ve özgür bir dünyanın özlemi ve inancıyla mücadelemize devam ediyoruz.

Çocuklarımızın geleceği için gericiliğe, savaşa ve sömürüye karşı bütün kadınları bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

23.04.2017