İlerici Kadınlar Derneği: Kadın haklarına saldırı tasarısı derhal geri çekilmelidir!

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) AKP'nin müftülere nikâh kıyma yetkisi tanınmasını da içeren derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

İlerici Kadınlar Derneği: Kadın haklarına saldırı tasarısı derhal geri çekilmelidir!
İlerici Kadınlar Derneği (İKD), AKP’nin müftülere nikâh kıyma yetkisi tanınmasını da içeren ve Meclis’e sunulan Nüfus ve Vatandaşlık tasarısının derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.
İKD’nin açıklamasında, getirilmek istenilen düzenlemeyle çocuk evliliklerinin yaygınlaştırılmasından, birden fazla kadınla evliliğin önündeki yasal engelin kaldırılmasına ve kadınlara medeni kanunla tanınan bir çok hakkın gaspına kapı açacağı belirtildi.
Açıklamada tasarıda gözden kaçan bir başka düzenlemeye de dikkat çekilerek, sağlık personelinin takibi dışında gerçekleşen doğumların savcılığın takibinden çıkarılıp yalnızca nüfus müdürlüğüne sözlü bildirimi öngörüldüğü, bu düzenlemeyle çocuk yaşta gerçekleşen doğumların tespitini zorlaştırılacağı ve sorumluların cezasız kalacağı kaydedildi.
İKD’nin açıklaması şöyle:
Uzun zamandır AKP iktidarının gündeminde olan, din adamlarına nikah kıyma yetkisi verilmesine dair yasa meclise sunuldu. Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı adıyla meclise sunulan tasarıda, il ve ilçe müftüleri evlendirme memurları arasına eklenecek, müftülerin yetki vereceği imamlar da nikah kıyabilecek. AKP’li yıllar boyunca yapılan değişiklikler medeni kanun ile kadınların kazandıkları hakları tek tek ortadan kaldırılmaktadır. 2015 yılında Anayasa Mahkemesi, resmi nikah kıymadan dinî nikah kıyan imam ve çiftlere ceza verilmesini iptal etti. Ardından çocuk istismarlarında rıza yaşının 12’ye düşürülmesine dair düzenleme gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl çocuk istismarcılarına evlilik yapmak koşulu ile örtülü af getiren yasa meclise sunuldu, tepkilerin ardından yasa geri çekildi. Bütün bunların uzantısı olarak müftülere nikah yetkisi verilmesi sosyal yaşamın ve aile hukukunun dini referanslarla şekillendirmeye dönük uygulamalardır. Bu anlayış çocuk yaşta evlilikleri yaygınlaştırmaktadır, bu anlayış birden fazla kadınla evliliğin önünü açmaktadır, medeni kanunda kadınlara tanınan hakları hiçe saymaktadır, kadınların boşanma hakkının ve mirastan eşit pay alma hakkının gaspına kapı açmaktadır.
Tasarıda ayrıca, sağlık personelinin takibi dışında gerçekleşen doğumların sözlü bildirimi öngörülmektedir. Bu düzenleme çocuk yaşta gerçekleşen doğumların tespitini zorlaştıracak, sorumlular cezasız kalacaktır.
AKP, adım adım medeni kanun yerine şer-i hukuku sosyal yaşamda hakim kılmaya çalışmaktadır. Kadınların haklarına dönük saldırı niteliği taşıyan yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir.”