İKD Türkiye Konferansı Sonuç Deklarasyonu açıklandı

İlerici Kadınlar Derneği Türkiye Konferansı Sonuç Deklarasyonu açıklandı.

İKD Türkiye Konferansı Sonuç Deklarasyonu açıklandı

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından 28 Mayıs Pazar günü toplanan Türkiye Konferansı Sonuç Deklarasyonu bugün açıklandı.

İKD’nin bir yıllık çalışmalarının değerlendirildiği ve önümüzdeki dönem mücadele başlıklarının karar altına alındığı Konferans’ta aynı zamanda derneğin merkezi kurulları ile danışma kurulu da belirlendi.

İKD tarafından açıklanan Konferans Sonuç Deklarasyonu şu şekilde:

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ TÜRKİYE KONFERANSI SONUÇ DEKLARASYONU

Derneğimiz, 28 Mayıs 2017 tarihinde başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Antalya, Sakarya, Eskişehir, Gaziantep ve Karabük’ten gelen temsilcilerin katılımıyla Türkiye Konferansını başarı ile gerçekleştirmiştir.

İnsanca bir yaşam eşitlikçi bir düzen şiarıyla topladığımız konferansımızda, aşağıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

AYDINLANMA KONFERANSLARI DÜZENLEYECEĞİZ…

İlerici Kadınlar Derneği, bugün Türkiye’de kadınların gericiliğe karşı mücadelesinin hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha belirterek,

a – Ülke çapında yirmi noktada “Aydınlanma Konferansları” gerçekleştirmeyi,

b – AKP’nin eğitimde gericileştirme politikalarına, zorunlu din dersleri ile eğitim müfredatının dinselleştirilerek bilimsel eğitimde koparılmasına, ülke sathında çocuklarımızın paralı eğitim ve imam hatip okulları arasına sıkıştırılmasına karşı ve İmam Hatip okullarının kapatılması için mücadeleyi büyütmeyi, bu çerçevede ilerici dernek ve sendikalarla ortak çalışmaları gündemine almayı,

c – Özellikle son 15 yılda büyük bir hızla artan kadına yönelik şiddet, kadın katliamları ile töre cinayetleri ve çocuk yaşta evliliklere, gerici cemaatlerin yurt ve okullarında çocuklarımıza yönelik istismara karşı mücadeleyi büyütmeyi karar altına alır.

EMPERYALİZM DÜŞMANIMIZDIR…

İlerici Kadınlar Derneği, bölgemizde emperyalist odakların savaş tezgahlarına karşı kadınların örgütlü gücü haline gelmeyi, ülkemizdeki iktidar kurumlarının emperyalizmle işbirlikçiliğinde evlatlarımızın, kardeşlerimizin, eşlerimizin kanını pazarladığı savaş ortaklığına karşı örgütlenmeyi karar altına alır.

Bu karardan hareketle İlerici Kadınlar Derneği,

a – Emperyalist saldırıya karşı direnen, mücadele eden Suriyeli kadınların yanında olduğunu ilan eder.

b – Türkiye’deki mülteci kadınların ve çocukların beslenme, barınma ve sosyal yaşamlarına dair kapsamlı bir çalışma yapılmasını karar altına alır.

KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA…

İlerici Kadınlar Derneği, sömürüyü arttıran çalışma yasalarında ki değişikliklere, emekçilerin sosyal haklarının budanması amacıyla gündeme gelen kıdem tazminatı fonu tasarısına, Bireysel Emeklilik sisteminin zorunlu hale getirilmesine ve emeğin köleleştirilmesinin önünü tam boy açan özel istihdam bürolarına karşı mücadeleyi karar altına alır.

Bu karardan hareketle İlerici Kadınlar Derneği,

a – Evde parça başı çalışan metal işçisi kadınların örgütlenmesini,

b – Sağlık emekçisi kadınlara dönük işyeri örgütlenmesini,

c – Tekstil alanında çalışan emekçi kadınların örgütlenmesini,

d – AVM ve market çalışanı kadınların örgütlenmesini karar altına alır.

DAYANIŞMAYI ÖRÜYORUZ…

İlerici Kadınlar Derneği, “ev kadınları” olarak adlandırılan ev emekçisi kadınların örgütlenmesi konusunda ülke sathına yayılmış, ev ev yürütülecek bir çalışmayı; bu çalışmanın ayrılmaz bir parçası olarak çocuklara yönelik kurslar, yaz okulları, etkinler düzenlemeyi; kadınlara yönelik kadın ve çocuk sağlığı, eğitim, toplumsal yaşam, çocukları istismardan koruma, madde bağımlılığı vb. konulu seminerler düzenlemeyi karar altına alır.

İKD BÜYÜYOR…

İlerici Kadınlar Derneği; İstanbul Sefaköy, Cennet Mahallesi, Kartal, Sultangazi, Gaziantep, Antalya, Ankara ve Sakarya temsilciliklerinin açılmasını karar altına alır.

BERIA ONGER KADIN AKADEMİSİ DEVAM EDECEK…

İlerici Kadınlar Derneği, Beria Onger Kadın Akademisi’nin ikinci dönem eğitimlerini Eylül ayı itibariyle başlatmayı karar altına alır.

EKİM DEVRİMİNİN MİRASINI SAHİPLENİYORUZ…

İlerici Kadınlar Derneği, Ekim Devrimi’nin 100. Yılını, “sosyalizm ve kadınların kazanımları” başlığıyla ülke çapında kutlamayı karar altına alır.

YENİ KİTAPLARIMIZ ÇIKIYOR…

İlerici Kadınlar Derneği, İKD Kitaplığı’nın yeni kitapları olarak “50 soruda İKD” kitabını yaz aylarında, “1789’dan bugüne mücadelede kadın portreleri” kitabını ise Kasım ayında yayınlamayı karar altına alır.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA İLERİCİ KADINLARA SELAM OLSUN…

İlerici Kadınlar Derneği, Dünya Demokratik Kadın Federasyonu’na üyelik sürecini başlatmayı karar altına alır.

İlerici Kadınlar Derneği, Brezilya’da genel greve çıkmış olan emekçileri ve bu mücadelenin parçası olan kadınları dayanışma duyguları ile selamlar.

İlerici Kadınlar Derneği, Venezuela’da Amerikancı hareketlere ve provokasyonlara karşı direnen kadınları selamlar.

ARALIK AYINDA BÜYÜK BULUŞMA…

İlerici Kadınlar Derneği, Aralık ayında İKD Dayanışma Gecesi düzenlemeyi karar altına alır.

CAM İŞÇİLERİNİN VE AİLELERİNİN YANINDAYIZ…

İlerici Kadınlar Derneği Konferansı, patronların temsilcisi AKP’ye ve onların grev yasağına karşı direnen, mücadele eden cam işçilerini selamlar.

İKD GYK, MYK VE DANIŞMA KURULUMUZ BELİRLENDİ… ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜYÜZ…

İlerici Kadınlar Derneği Türkiye Konferansı alınan kararların ardından, Genel Yürütme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulunu seçmiştir.

GYK, Ülkenin dört bir yanındaki kadınlardan ve farklı alanlardan temsilerden oluşmakta olup 42 kişiden oluşmaktayken, MYK ise 11 kişiden oluşmuştur.

Bu yıl ilk kez olarak İKD Danışma Kurulu oluşturulmuş olup Danışma Kurulu’na,

Akasya Kansu- Akademisyen

Arzu Becerik- Avukat

Aysel Tekerek- Avukat

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir- Akademisyen

Hande Durna- İKD GYK üyesi

Hande Heper- Akademisyen

Mercan Erzincan- Müzisyen

Nalan Mahsereci- Yayıncı

Oya Pakyürek- Psikolog

Özgür Eryılmaz- Avukat

Doç. Dr. Semiha Özalp Günal- Akademisyen

Şükran Soner- Gazeteci Yazar

Merkez Yürütme Kuruluna ise,

Umut Kuruç, Aysel Tekerek, Nuray Yenil, Hande Durna, Serpil Pehlivan, Berçem Göktürk, Berna Baykal, Habibe Kılıç, Ela Basa, Aydan Çetintürk, Fulya Durak seçilmişlerdir.

İlerici Kadınlar Derneği, konferansından aldığı güçle yoluna emin ve hızlı adımlarla devam edecektir.

Saygılarımızla.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

29.05.2017

http://gazetemanifesto.com/2017/05/28/ilerici-kadinlar-dernegi-turkiye-konferansi-toplandi/