Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçim mesaisi TBMM'de başlıyor

Meclis'te HSK üyeliklerinin seçimi yapılacak.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçim mesaisi TBMM'de başlıyor

Meclis, Başkanlık referandumunda geçen anayasa değişikliği kanununun ilk düzenlemesi olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimi için TBMM Genel Kurulu’nda mesaiye başlıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda, 16-17 Mayıs Salı ve Çarşamba günü, HSK’ya 7 üyenin seçimi gerçekleştirilecek.

Meclis, 13 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak HSK üyelikleri için, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından, 7 üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak.

Birinci oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367), bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (330) aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.