Hafıza-i Beşer | 30 Kasım 1925 - Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi

30 Kasım 1925’te tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edilmiş, 13 Aralık 1925’te ise Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunla birlikte, bütün tarikatlarla birlikte şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi, eylem, unvan ve sıfatların kullanılması, bunlara ait hizmetlerin yapılması ve... View Article

Hafıza-i Beşer | 30 Kasım 1925 - Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi

30 Kasım 1925’te tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edilmiş, 13 Aralık 1925’te ise Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunla birlikte, bütün tarikatlarla birlikte şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi, eylem, unvan ve sıfatların kullanılması, bunlara ait hizmetlerin yapılması ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca yasa ile Türkiye Cumhuriyeti içinde padişahlara ait ya da bir tarikata çıkar sağlamaya yönelik tüm türbeler kapatılmış, türbedarlıklar kaldırılmıştır.

Ancak yıllar sonra, 1950 yılında yasada değişiklik yapılarak türbelerin bir bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile açılması sağlanmıştır.