Hafıza-i Beşer | 21 Eylül 1980: Darbe Hükümeti kuruldu

Türkiye’de 12 Eylül darbesinin toplumsal ve siyasi yaşama etkisi oldukça fazla oldu. Darbenin ardından parlamento ve hükümetin feshi, siyasi partilerin kapatılması, yaygın tutuklamalar, işkenceler birbiri ardına gelmiş, sonrasında ise siyasi partiler, üniversiteler, yargı organları, sendikalar, basın büyük yara almıştı. 21 Eylül 1980 tarihinde ise, Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ile Bülent Ulusu geçici hükümeti kurmakla görevlendirildi.... View Article

Hafıza-i Beşer | 21 Eylül 1980: Darbe Hükümeti kuruldu

Türkiye’de 12 Eylül darbesinin toplumsal ve siyasi yaşama etkisi oldukça fazla oldu. Darbenin ardından parlamento ve hükümetin feshi, siyasi partilerin kapatılması, yaygın tutuklamalar, işkenceler birbiri ardına gelmiş, sonrasında ise siyasi partiler, üniversiteler, yargı organları, sendikalar, basın büyük yara almıştı.

21 Eylül 1980 tarihinde ise, Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ile Bülent Ulusu geçici hükümeti kurmakla görevlendirildi. Aynı gün atanan 27 kişilik Bakanlar Kurulu’nun 7 üyesi, 12 Mart döneminde kurulan TSK destekli hükümetlerde görev almış kişilerden oluşuyordu. AKP’nin iktidara gelmesinin yolunu da açan bu darbe binlerce insanın hayatına malolmuş ve imam hatiplerin sayısı arttırılması, zamlar peşpeşe gelmesi, emperyalizme bağımlılığın daha da yükselerek devam etmesine neden olmuştur.

Ülkemizin bugün geldiği tabloyu yaratan 12 Eylül darbesinin imzacıları ve taşıyıcılarını unutmamak gerekiyor.

İşte 12 Eylül Darbe Hükümeti’nin isimleri:

Başbakan: Emekli Oramiral Bülend Ulusu, Başbakan Yardımcısı: Turgut Özal, Başbakan Yardımcısı: Zeyyat Baykara, Devlet Bakanı: Prof. Dr. İlhan Öztrak, Devlet Bakanı: Mehmet Özgüneş, Devlet Bakanı: Prof. Dr. Nimet Özdaş, Sosyal Güvenlik Bakanı: Sadık Şide, Kültür Bakanı: Cihad Baban, Adalet Bakanı: Cevdet Menteş, Milli Savunma Bakanı: Haluk Bayülken, İmar ve İskan Bakanı: Şerif Tüten, İçişleri Bakanı: Emekli Korgeneral Selahattin Çetiner, Enerji ve Tabi Kay. Bk.: Serbülent Bingöl, Köy İşleri Bakanı: Münir Raif Güney, Turizm Bakanı: İlhan Evliyaoğlu, Sanayi Bakanı: Şahap Kocatopçu, Ulaştırma Bakanı: Necmi Özgür, Tarım ve Orman Bakanı: Prof. Dr. Sebahattin Özbek, Çalışma Bakanı: Prof. Dr. Turan Esener, Dışişleri Bakanı: İlter Türkmen, Maliye Bakanı: Kaya Erdem, Milli Eğitim Bakanı: Emekli Korgeneral Hasan Sağlam, Bayındırlık Bakanı: Tahsin Onalp, Ticaret Bakanı: Kemal Cantürk, Sağlık Bakanı: Emekli Tümgeneral Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu, Gümrük ve Tekel Bakanı: Emekli Korgeneral Recai Baturalp