Hafıza-i Beşer | 14 Aralık 1995: Dayton Anlaşması imzalandı

Dağıtılan Yugoslavya'da Dayton Antlaşması'yla birlikte etnik grupların birarada barış içinde yaşamasının koşulları da yapısal olarak ortadan kaldırılmıştı.

Hafıza-i Beşer | 14 Aralık 1995: Dayton Anlaşması imzalandı

1 Kasım 1995’te ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Dayton’daki askeri hava üssünde İngiltere, Fransa, ABD, İtalya, Almanya ve Rusya’dan oluşan Temas Grubu’nun temsilcileriyle bir araya gelen Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ve Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç “Dayton Barış Görüşmelerini” başlatmıştır. 20 gün süren görüşmeler, “Bosna-Hersek’te Barış İçin Genel Çerçeve” konusunda uzlaşmayla sona ermiş, 14 Aralık 1995’de resmen imzalanmasıyla birlikte Bosna Savaşı son bulmuştur.

Anlaşmayla beraber Yugoslavya’daki üç etnik grubun barış içinde bir arada yaşamasının koşulları ortadan kalkarak siyasallaşmış olan ayrımlar yapısallık kazanmış, Bosna Hersek, Bosnalı Sırpların kontrolünde bir Sırp Cumhuriyeti ile Bosnalı Hırvatlar ve Bosnalı Müslümanların (Boşnakların) yönetiminde Bosna-Hersek Federasyonu olmak üzere iki devletçiğe ayrılmıştır.

150 binden fazla insanın öldüğü, 2 milyonunun ise evsiz kaldığı savaş, son bulmasına rağmen kurulan iki devletçik, özerkliğe sahip ve zayıf merkezi kurumlarla birbirlerine bağlı olsalar da, Bosna milliyetçiliğin hâkim olduğu bölünmüş bir yapı haline gelmiştir. Dayton Antlaşması’na göre ülkede barışı uygulamak üzere oluşturulan uluslararası konsey, cumhurbaşkanını görevden almak da dâhil olmak üzere bir sömürge valiliğinin sahip olduğu birçok yetkiyle donatılmış olan Bosna-Hersek Yüksek Temsilciğini kurmuştur.