Erkan Kılıç: Yeni Ekimler işçi sınıfının mücadelesinin ürünü olacaktır

Erkan Kılıç: Kapitalizme ve emperyalizme karşı ikirciksiz işçi sınıfının iktidarı hedeflediği bir mücadele yeni Ekim Devrimlerinin yolunu açacaktır.Yeni ekimler Türkiye İşçi Sınıfının mücadelesinin ürünü olacaktır!

Erkan Kılıç: Yeni Ekimler işçi sınıfının mücadelesinin ürünü olacaktır

Türkiye Komünist Hareketi’nin düzenlediği Yeni Bir Cumhuriyet buluşmasında konuşan Türkiye Komünist Hareketi Merkez Komite üyesi Erkan Kılıç, Ekim Devrimi’nin kazanımlarından bahsettiği konuşmasında tüm emekçileri Yeni Cumhuriyet için mücadele etmeye çağırırken şunları kaydetti;

“Bugün insanlık Kapitalist-Emperyalist sistemin yarattığı karalık içinde sömürüyü, yoksulluğu, savaşları yaşıyor.Bugün insanlık Kapitalist-Emperyalist sistemin yarattığı karalık içinde sömürüyü, yoksulluğu, savaşları yaşıyor.
Sömürücü sınıflar bugün ülkemizde ve Dünyada insanlığın tüm birikimini karları için yağmalıyor.Dünya genelinde 1 milyar çocuk yoksulluk sınırı veya altında yaşıyor.Zenginliği ile övünen gelişmiş Battı kapitalist ülkelerin oluşturduğu Avrupa Birliği genelinde bile 26 milyon çocuk yoksulluk sınırında.Dünya genelinde 3 milyar insan günlük 2,5 dolarda daha az kazanıyor.Emperyalist kapitalist sistemin dün olduğu gibi bugün de insanlık için vaad edebileceği tek şey çürümedir.Çürümüş bu düzene karşı insanlığın en büyük kalkışı ve başkaldırışının başka bir dünyanın mümkün olabileceği fikrinin, Ekim devriminin, sosyalizmin unutturulmak istenmesinin nedeni budur! 1. paylaşım savaşı kapitalist ülkelerin dünyayı yağmala ve paylaşma arayışının ürünüydü. Dünyaya yıkım getiren bu savaşın kalbinden dünya işçi sınıfının, emekçi halkların biricik umudu doğdu.Devrim halklar hapishanesi olarak görülen barbarlığın, gericiliğin, karşı devrimin ve despotizmin kalesi olan Çarlık Rusyası’nda doğdu. Tarih dışı görülen bir coğrafyasında inşa edilen sosyalizm ile dünyanın en ilerici birikimi yaratıldı.Ekim Devrimi fabrikaların, toprakların, tüm yeraltı ve yer üstü kaynakların toplumun bütününe ait olduğu, herkesin eşit ve özgür insanca bir yaşam sürebildiği, insanca koşullarda barınabildiği, parasız eğitim ve sağlık hakkına sahip olabildiği bir düzenin hayal olmadığını gösterdi ve örgütledi.Ekim Devrimi’nin sağladığı yenilikler ve haklar:

1. Ekim Devriminden sonra eğitim tamamen parasız hale getirildi. Özel okullar kapatıldı. Dini kurumlar ile eğitim kurumları arasındaki ilişki kesildi. Ana dilde eğitim teşvik edildi ve 17 yaşına kadar eğitim zorunlu hale getirildi.

2. Bugün dünyada tekelleşmiş hastaneleri ve dünya ölçeğine yayılmış ilaç firmalarıyla bir kar alanı olarak görülen sağlık sektörü, Ekim devrimi ile birlikte bir sektör olmaktan çıkarılıp kamusal bir hak haline getirilerek anayasal güvence altına alındı.

3. Kurulan sosyalist iktidarda çalışma hakkı anayasal bir hak olarak güvenceye alındı, çalışma hakkı ve ömür boyu iş güvencesi tüm sovyet yurttaşlarına sağlandı. Günlük çalışma saati maksimum 8 saatle daha sonra 7 saatle sınırlandırıldı. Bugün bu salonda aramızda bulunan ve 90 Trakyalı olarak “İş, Aş, Adalet” sloganı ile başlattıkları mücadele ile önemli bir kazanım elde eden Cam işçilerinin işsiz bırakılmasının nedeni, nasıl cam patronunun düşük maliyetli kar elde etme amacıysa, ağır fiziki güç gerektiren inşaatlarda günde 10 – 12 saat çalışmak zorunda bırakılan ve bugün bu salonda aramızda bulunan inşaat işçilerinin bu kadar yoğun çalıştırılmak zorunda bırakılmalarının nedeni de inşaat patronlarının kar oranlarını artırma gayretleridir.

Bizler bu ülkenin komünistleri olarak bu toprakların yarattığı birikime ve Türkiye işçi sınıfına inanıyoruz. Tıpkı Ekim devrimini ortaya çıkartan koşullar gibi kapitalizme ve emperyalizme karşı ikirciksiz işçi sınıfının iktidarı hedeflediği bir mücadele yeni Ekim Devrimlerinin yolunu açacaktır.Yeni ekimler Türkiye İşçi Sınıfının mücadelesinin ürünü olacaktır!”