Erdoğan kendine kurul kurdu, istihbaratın başına geçti!

AKP'nin yayınladığı yeni KHK'lar ile istihbarat yapılanmasında da kritik değişiklere gidildi.

Erdoğan kendine kurul kurdu, istihbaratın başına geçti!

AKP’nin yayınladığı yeni 694 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanı başkanlığında Mili İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kuruldu.

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanına bağlanırken, daha önce MİT Müsteşarının başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’na, Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

Erdoğan başkanlığında MİKK

Yayınlanan KHK’ya göre; Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında Mili İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kuruldu.

MİT TSK personelini araştırabilecek

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 693 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli İstihbarat Teşkilatının görevlerinde de değişikliğe gidildi.

KHK ile Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’da görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek.

MİT, güvenlik soruşturması kapsamında Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt’a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek.