Büyük Ekim Devrimi 100 yaşında

İnsanlık tarihinin en büyük kazanımı olan Ekim Devrimi 100 yaşında. 74 yıllık sosyalist iktidar sadece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) halkları için değil, bütün dünya halkları için büyük bir kazanım.

Büyük Ekim Devrimi 100 yaşında

İnsanlık tarihinin en büyük kazanımı olan Ekim Devrimi (*) 100 yaşında…

74 yıllık sosyalist iktidar sadece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) halkları için değil, bütün dünya halkları için büyük bir kazanım.

Ekim Devrimi, dünya emekçileri açısından eşitlik ve özgürlük için sömürüye ve ücretli köleliğe, halkların kardeşliği için emperyalizme, barış için savaşa karşı, faşizmi yenilgiye uğratan büyük bir zaferdi.

Kızıl Ordu’nun, Sovyet partizanlarının ve halklarının faşizme ve emperyalist saldırganlığa karşı zaferinin ise tarihin akışını değiştiren insanlığa kazandırılmış en büyük armağan olduğunu söylemek abartı olmaz.

Ekim Devrimi’yle kurulan Sovyetler Birliği bütün dünyadaki sermaye iktidarlarının işçi sınıfı karşısında geri atmasını sağladı. Ülkelerdeki işçi sınıfı mücadelelerine cesaret verirken sermaye sınıfına korku saldı. İşçi sınıfı, özellikle Avrupa’dan başlamak üzere büyük kazanımlar elde etti.

Bugün, işçi sınıfı sermayenin taarruzu altındayken, emperyalizm en vahşi saldırılarıyla dünya halklarını hedef almışken, insanlığın yegâne görevinin yeni Ekimler yaratmak olduğunun bilinciyle büyük Ekim Devrimi’ni, büyük önder Lenin’i, yoldaşlarını ve tüm Bolşevikleri selamlıyoruz.

(*) 7 Kasım 1917 (Jülyen takvimine göre 25 Ekim 1917).