Dokuz Eylül Üniversitesi'nde akademsiyenlerin açığa alınması protesto edildi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde akademisyenlerin açığa alınması protesto edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde akademsiyenlerin açığa alınması protesto edildi

Türk Tabipler Birliği, SES İzmir Şubesi ve Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında uzaklaştırma kararının geri çekilmesi istendi.

Basın açıklamasında “Barıştır sözümüz vazgeçmeyeceğiz” pankartı açıldı. Ayrıca “Ne KHK, Ne Rektör Baskısı Barış Talebimizi Susturamaz”, “Hocama Dokunma” yazılı dövizler de taşındı. Açıklamada, Rektör kararından vazgeçmeye çağrıldı.

“Barış bu topraklara kolay gelmiyor”

İlk olarak açığa alınan akademisyenler adına konuşma yapan Prof. Dr. Cem Terzi, barış taleplerinden ne olursa olsun vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak “Barış bu topraklara kolay kolay gelmiyor. Neden? Hakikatlerle barışamadığımız için. Hakikat ile yüzleşemediğimiz için birbirimizle de yüzleşemiyoruz. Bugün yaşadığımız her kötülüğün kökü toplumsal tarihimizdeki hakikatlerle yüzleşmeye cesaret edemediğimizden ve böyle bir geleneğimizin olmamasından kaynaklanıyor. Barış hakikatle gelir. İnsan olarak bizi değerli kılan tek şey eşitlik için özgürlük için adalet için ve barış için ödemeye gönüllü olduğumuz bedellerdir Barış talebi her tür bedeli ödemeye değer, biz bedel ödeyelim yeter ki analar ağlamasın. Yaşasın analar. Yaşasın bütün analar. Yaşasın hakikat! Yaşaşın hayat!” dedi.

“Emek, barış ve demokrasi istedikleri için hedef seçildiler”

Ortak basın metnini okuyan TTB İkinci Başkanı Sinan Adıyaman imzacı akademisyenlerin iyi hekimlik değerleri ile akademik özgürlükleri savundukları, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçildiklerini belirterek “OHAL ile birlikte toplumun her alanında eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi isteyenler susturulmak istenmekte, işinden ve özgürlüklerinden olmaktadır. Ülkemizde umut kesilen adalet, büyük bir toplum kesimini harekete geçirmiş ve onu arayanları ortak bir hedefte birleştirmiştir” dedi.

http://gazetemanifesto.com/2017/06/28/gorus-deude-aciga-alinan-prof-dr-izge-gunal-universiteyi-dua-ile-acan-rektorden-baska-bir-tavir-beklenemezdi/