DİSK'ten kitlesel eylem kararı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), kıdem tazminatının fona devredilmesi girişimlerine karşı eylem kararı aldı.

DİSK'ten kitlesel eylem kararı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), AKP’nin kıdem tazminatının fona devredilmesi girişimlerine karşı eylem kararı aldı.

“Tüm örgütlü gücümüzle kıdem tazminatı hakkımızı korumak için seferber olacağımızı ilan ediyoruz” açıklamasını yapan DİSK, tüm emekçilerin katılacağı ortak platformlar yaratılacağını, ilk olarak da 7 Haziran’da Çalışma Genel Müdürlükleri önünde kitlesel eylemler yapılacağını duyurdu.

DİSK Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen DİSK Genel Başkan Kani Beko, kıdem tazminatın yönelik saldırının hız kazandığını kaydederken, “Sosyal bir hukuk devletinin yapması gereken, her işçinin kıdem tazminatı alabilmesini güvence altına almaktır. Hükümet ise kıdem tazminatı yükümlülüğünden hile ile kaçınan işverenlerin üzerine gitmek yerine, onlarla bir olup kıdem tazminatını yok etmeye çalışmaktadır. Hükümetin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla kıdem tazminatını bireysel fon sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Hükümet bunu işçilerin yararına bir uygulama olarak sunmakta, çalışanları yanıltmaktadır. Oysa kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatının yok edilmesidir” ifadelerini kullandı.

İşten çıkarmalar kolaylaşacak

Kıdem tazminatının doğrudan işveren tarafından ödenmesi yerine fona devredilmesinin işten çıkarmaları kolaylaştıracağına ve çalışanların iş güvencesini azaltacağına dikkat çeken Beko, “İşçi çıkarırken kıdem tazminatı ödemek gibi bir zorunluluğu kalmayan işveren daha kolay işçi çıkarabilecektir. Kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatı miktarının düşmesi anlamına gelecektir. Kıdem tazminatı halen işçinin son ücreti üzerinden ve 30 gün tutarında ödenmektedir. Hükümetin gündeme getirdiği bireysel kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatı tutarı düşecektir. Hükümetin getirmek istediği fon, kıdem tazminatına erişimi güvence altına almayacaktır. Bugün işçiye kıdem tazminatı ödemeyen patron yarın kıdem tazminatı fonuna prim ödemeyecek ve işçi yine kıdem tazminatından mahrum kalacaktır.” diye devam etti.

Çalışma Genel Müdürlükleri önünde kitlesel eylemler yapılacak

DİSK Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde kıdem tazminatı hakkının korunması için birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirileceklerini aktaran Beko “İlk adım olarak 7 Haziran 2017 tarihinde DİSK’in örgütlü olduğu tüm bölgelerde, Çalışma Genel Müdürlükleri önünde eşzamanlı kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilecektir. Ardından yetkili organlarımızın alacağı eylem kararları, en geniş katılımla ve etkili bir biçimde hayata geçirilecektir” dedi.