"Cumhuriyet'in Mekanı Güvenpark'ın Talanına Hayır!"

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Melih Gökçek'in Güvenpark ile ilgili akıl almaz projesine dair bir açıklama yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından ortaya atılan ve belediye meclisinde de onaylanan Güvenpark’ın altına çok katlı dolmuş projesine karşı bir açıklama yayınlandı.

Projenin akıl almaz olduğunun ifade edildiği açıklamada, yer altına katlı dolmuş otoparkı yapmaya çalışmanın modern şehircilik anlayışı ile uzaktan yakından alakası olmadığı ve dolmuş gibi çağ dışı şehir içi taşıma yöntemlerinin terk edilerek bu tür sorunlara daha akılcı çözümler bulunması gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda milyarlarca lira harcanarak yapılan Ankara metrosunun yeterince iyi kullanılmadığını söyleyen ŞPO Ankara Şubesi bugüne kadar raylı sistemlerin sinyalizasyonu ve otobüs hatları ile entegre edilmesi için çaba sarf edilmediği ifade edildi.

ŞPO Ankara Şubesi tarafından yapılan “Cumhuriyet’in Mekanı Güvenpark’ın Talanına Hayır!” başlıklı açıklama şu şekilde:

“Kent ulaşımını özel araç kullanımı odaklı politikalar ile çözmeye ve toplu ulaşımı dünyanın çağdaş metropollerinde bir benzeri olmayan “dolmuş” gibi bir uygulamayla sağlamaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark dolmuş duraklarının yeraltına alınmasıyla ilgili proje hazırlanması için gereken yetkiyi AKP`li, CHP`li, MHP`li ve BBP`li üyelerin oy birliğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nden aldığını internet sitesinden kamuoyuna duyurmuştur.

(bknz: https://www.ankara.bel.tr/haberler/buyuksehir-belediye-meclisi183 )

“Ankara ulaşımının bütüncül bir plan çerçevesinde değerlendirilerek çözümlerin geliştirmesi gerektiğini defalarca belirtmekten ve Gazi Üniversitesi tarafından yapılan Ankara Ulaşım Ana Planı Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne yaklaşık iki yıl önce teslim edilmiş olmasına rağmen Melih Gökçek`in bir plana dayanmayan, bilimsel ve teknik yaklaşımlardan tamamıyla uzak şekilde kamuoyunun önüne sunduğu her projesinde bunu hatırlatmaktan artık bizler utanç duymaktayız.

“Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde kent merkezinin tam ortasında “çok katlı bir dolmuş parkı” görülmemiştir. Dolmuşların yer altına alınmasıyla yaratılacak olan yer altındaki kargaşa, yer altında yoğunlaşıp dağılamayan emisyon ve gürültü, yolcuların (özellikle engelli yolcuların) erişim koşullarının kötüleşmesi (ör: gideceği yere gitmek için yolcuların merdiven vb. ilave dikey mesafeler kat etmesi) gibi hizmet, yolculuk ve yaşam kalitesini düşürecek sonuçlar doğuracak ve hatta ölümcül kazalara sebep olacaktır. Yeraltı durak çözümü sadece raylı sistemler için anlamlıdır, ki bu sistemlerin teknolojileri yer altında hizmet sunumuna uygun biçimde evrilmiş olup, görece az gürültülü ve emisyon yaratmayan sistemler olarak hizmet vermektedirler.

“Ankara ulaşımını bir kaosa, yurttaşlar için işkenceye dönüştüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarını daha akılcı şekilde ele almalıdır. Yapılması gereken ‘dolmuş` gibi çağdışı araçlar için yeni uygulamalar geliştirmek değil bu araçların ortadan kaldırılması için uzun erimli planların ortaya koymaktır. EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre dolmuşların Ankara ulaşımındaki payı %17`dir, milyarlarca dolar yatırımla hayata geçirilen metroların payı ise %4.9`dur. Yani yurttaşların vergileriyle, büyük maliyetlerle hayata geçirilen saatlik taşıma kapasitesi 70.000 kişi olan Ankara Metro hatları 20 kişilik dolmuşların ulaşıma sunduğu katkının 1/3`ünü bile sunamamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar sonunda yapımı başlayan/başlayacağı duyurulan metro hatlarının etkin kullanımının sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla bu işe başlayabilir. Kullanımda olan metroların eksik vagonlarının ve sinyalizasyonların tamamlanması, raylı sistemlerin otobüs hatları ile entegre edilmesi gibi yöntemlerle başlanabilecek yüksek kapasiteli toplu ulaşım hatlarını güçlendirme çalışması “çok katlı bir dolmuş parkından” daha akılcı bir çözüm olacaktır.

“Güvenpark`ın ise nasıl bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini “Yıl: 2015, Mekân: Güvenpark, Ankara`da Yitmekte Olan Kamusallıklar: Mekân, İnsan ve Kentin Tarihi” adlı raporumuzda etraflıca tartışmıştık. Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne de ilettiğimiz bu raporumuzla ilgili Belediyeden tarafımıza herhangi bir geri dönüş olmamıştır.

(http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/9c946418b9b5d7c_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=1)

“Melih Gökçek`e bir ulaşım ana planı doğrultusunda akılcı ve çağdaş uygulamaları ortaya koyan ulaşım yatırımları yapmasını, Ankara`yı var eden tarihsel ve mekânsal değerlere hak ettikleri saygı çerçevesinde yaklaşmasını, kamu kaynaklarını akıl almaz projelerine pervasızca harcamaktan vazgeçmesini bir kere daha söylüyoruz.”