ÇEVİRİ | Putin: Asya’nın refahını sağlamada Rusya’nın rolü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li Bloomberg internet sitesine “Asya’nın refahını sağlamada Rusya’nın rolü” başlığıyla yazdığı makalede Vietnam’ın Danang kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu vesilesiyle Rusya’nın bölgeye bakışını anlatıyor.

ÇEVİRİ | Putin: Asya’nın refahını sağlamada Rusya’nın rolü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li Bloomberg internet sitesine “Asya’nın refahını sağlamada Rusya’nın rolü” (https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-11-08/vladimir-putin-russia-s-role-in-securing-asia-s-prosperity) başlığıyla yazdığı makalede Vietnam’ın Danang kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu vesilesiyle Rusya’nın bölgeye bakışını anlatıyor.

 Makale, bir yandan ABD-Rusya geriliminde Rusya’nın kendini ABD’ye nasıl açıkladığını göstermesi açısından önemli olmakla birlikte, esas olarak Donald Trump başkanlığında dünya ticaretinde bölgesel güçlerden bağımsız hareket etmeye yönelen ABD’ye karşı diğer güçlerin neler yaptığını göstermesi açısından da önemli kabul edilmeli. Üstelik, bu tür bir makalenin ABD’de yayınlanmasının ABD’nin içinde de önemli bir yer tutan “serbest ticaret” tartışmaları açısından da bir yeri olduğu söylenebilir.

 Emperyalist sisteme ilişkin tartışmalarda birincil kaynaklardan yararlanmak gerekiyor. Bu anlamda, Vladimir Putin tarafından yazılan bu makalenin Rusya’nın gelecek öngörüleri açısından bir takım temel veriler sunduğunu düşünerek değerlendirmek üzere çevirerek paylaşmayı uygun gördük. İyi okumalar…

Rusya, bu hafta Vietnam’ın Danang kentinde başlayacak olan, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu’nu (APEC), tüm katılımcılarına çok çeşitli ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel sorunlarla ilgili tartışmalara katılmak ve konumlarını ortaklaştırmak için sağladığı fırsatlar nedeniyle önemsiyor. Üye devletler, siyasi durumdan bağımsız olarak, konsensüs ve gönüllü katılım, karşılıklı saygı ve uzlaşma arzusu ilkelerine bağlı olarak işbirliği yapmak için çabalıyorlar. APEC’in ortaklık ruhu işe tam olarak budur.

Önemli bir potansiyel barındıran geniş Uzak Doğu bölgelerine sahip önemli bir Avrasya gücü olarak Rusya, Asya-Pasifik bölgesinin başarılı geleceğinde ve bölgesindeki sürdürülebilir ve kapsamlı büyümeyi desteklemede paya sahiptir. Açıklık ve karşılıklı çıkar ilkelerine ve Dünya Ticaret Örgütü’nün evrensel kurallarına dayanan etkin ekonomik entegrasyonun, bu amaca ulaşmanın temel aracı olduğuna inanıyoruz.

Bir Asya-Pasifik serbest ticaret bölgesi kurulması fikrini destekliyoruz. Bunun kendi nesnel çıkarlarımıza uygun ve bölgede hızla gelişen pazarlardaki konumumuzu güçlendirme fırsatı olduğuna görüyoruz. Gerçekten, son beş yılda, Rusya’nın ithalatında APEC ekonomilerinin payı yüzde 23’ten yüzde 31’e ve ihracatında ise yüzde 17’den yüzde 24’e yükselmiştir. Bu noktada durmak gibi bir niyetimiz yok.

Elbette, APEC serbest ticaret bölgesini yaratırken, Rusya’nın Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’la işbirliği yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği gibi, Asya-Pasifik ve Avrasya bölgesindeki diğer kilit entegrasyon anlaşmalarının sağladığı tecrübelerden faydalanacağız. Birliğimiz dinamik şekilde gelişiyor ve böyle olmasını isteyen tüm ülkeler ve kurumlarla ilişkilerimizi geliştirmek niyetindeyiz. Bu yılki APEC toplantısına ev sahipliği yapan Vietnam, birlik ile serbest ticaret anlaşması imzalayan ilk devletti. Bunun sonucunda ticaretimiz önemli ölçüde büyüdü ve çeşitlendi. Benzer bir anlaşma için Çin ile yürütülen görüşmeler yakın zamanda sonlandı. Singapur ile görüşmeler başladı ve Güneydoğu Asya Devletler Topluluğu ile serbest ticaret anlaşması imzalama ihtimali üzerinde çalışıyoruz.

Bununla bağlantılı olarak, Büyük Avrasya Ortaklığı yaratma fikrimizden bahsetmek isterim. Bunu Avrasya Ekonomi Birliği ve Çin’in Kuşak ve Yol inisiyatifi temelinde kurmayı önerdik. Tekrar etmek için, bu diğer katılımcılara açık olan, esnek, modern bir projedir.

Ulaştırma, haberleşme ve enerji de dahil olmak üzere altyapının kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi, etkili entegrasyonun temelini oluşturacaktır. Bugün, Rusya, Rus Uzak Doğusu’nda deniz ve hava limanlarını modernleştiriyor, kıtalararası demiryolu hatları geliştiriyor ve yeni gaz ve petrol boru hatları inşa ediyor. Rusya, Çin, Japonya ve Güney Kore’yi birleştiren Süper Enerji Halkası Ring ve Sakhalin-Hokkaido ulaşım bağlantısı gibi, ekonomilerimizi ve pazarlarımızı bağlayacak olan ikili ve çok taraflı altyapı projelerine tarafız.

Rusya’nın Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerini bu geniş ağa entegre etmeye özellikle odaklanmış durumdayız. Bu, bölgelerimizin yatırım çekiciliğini artırmak ve Rus işletmelerini uluslararası üretim zincirlerine entegre etmek için bir dizi tedbirleri de içeriyor.

Rusya için, Uzak Doğu’muzun kalkınması 21. Yüzyılda ulusal bir önceliğe sahiptir. Bölgede gelişmiş ekonomik büyüme bölgeleri yaratmaktan, doğal kaynakların büyük ölçekli gelişimini sağlamaktan, gelişmiş ileri teknolojili endüstrileri desteklemekten, insan sermayesine, eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırım yapmaktan ve rekabetçi araştırma merkezleri kurmaktan bahsediyoruz.

Başta APEC ekonomileri olmak üzere yabancı ortaklarımızın bu projelerde aktif rol oynayacağını umuyoruz. Tam da bu yüzden, her yıl Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’ndaki yabancı katılımcılar, planlarımızın fizibilitesine ve beklentilerine güven duyma şansına şimdiden sahip oldular.

APEC’in ekonomik entegrasyon süreçlerine küçük ve orta ölçekli işletmeleri dahil etmek ve kadın girişimciliği ile genç girişimciler tarafından işletilen başlangıç şirketlerini desteklemek için de aynı şekilde ciddi bir yaklaşımımız var. Elbette, kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve bilim ve eğitim alanlarındaki iletişimimizi genişletmeye özel önem veriyoruz. İleriye bakarak, muhtemelen Vladivostok’taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi aracılığıyla ortak bir eğitim merkezi kurmaya çalışacağız.

Yenilikçiliği desteklemek için etkin işbirliği kurmanın önümüzdeki en önemli görev olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, Rusya çok sayıda girişimi öne çıkardı. Bunlar arasında, dijital ekonomi ve ticaret kurallarını birleştirmek, teknik standartları uyumlu hale getirmek, yüksek teknolojili pazarlar oluşturmak için stratejileri koordine etmek ve dijital alan için tek tip bir kavramsal çerçeve oluşturmak vardı. Halka e-hizmetler sunma konusundaki tecrübelerimizi ortaklarımızla paylaştık. Buna ek olarak, APEC içinde uluslararası bilgi güvenliği ve bilgisayar yazılımlarının korunması gibi konularda istişarelere başlamayı öneriyoruz.

Doğal felaketlerin ve insanların neden olduğu kazaların, bölgesel ve küresel salgın hastalıkların önlenmesi ve yardım sağlanması ortak yanıt gerektiren bir diğer zorluktur. Buna ek olarak, gıda güvenliği konularını da birlikte ele almalıyız. Dünyanın tahıl, bitkisel yağlar ve balık ihracatçıları arasında yer alan Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki komşularımıza ekolojik olarak temiz gıda tedarikçisi olmayı ummaktadır. Tarımsal ürün arzını arttırmak ve verimliliği geliştirmek için önlemler alıyoruz.

Bu haftaki 25. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı’nda tüm bu konularda somut tartışmalara girmeyi planlıyoruz. Birlikte hareket ettiğimizde, paylaştığımız bölgenin sürekli, dengeli ve uyumlu büyümesini destekleme ve refahını koruma sorununa cevaplar bulabileceğimize eminim. Rusya böylesi bir işbirliği çabasına hazırdır.