Beşiktaş'taki Shangri-la otelinde sendikalı oldukları gerekçesiyle 7 işçi kapı önüne konuldu!

İstanbul Beşiktaş'taki Shangri-La otelinde çalışan 7 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işlerinden atıldı.

Beşiktaş'taki Shangri-la otelinde sendikalı oldukları gerekçesiyle 7 işçi kapı önüne konuldu!

İstanbul Beşiktaş’taki Shangri-La otelinde çalışan 7 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işlerinden atıldı.

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası’nın (Dev Turizm-İş) konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında düşük ücretlere, keyfi uygulamalara, tehdit ve hakaretlere karşı örgütlenme yoluna giden işçilere karşı otel yönetiminin işten atma yolunu seçerek diğer çalışanları da sindirmeyi amaçladığı belirtildi.

Yapılanın anayasal bir hak olan sendika hakkını gasp edilmesi olduğu belirtilen açıklamada tüm turizm işçilerine örgütlenme çağrısı yapıldı.

Dev Turizm-İş’in açıklaması şöyle:

“İstanbul’un göbeğinde Beşiktaş’ta Shangri-La otelinde çalışan turizm işçileri kölelik koşullarında çalıştırılmaktadır. Kendi iş tanımları dışında işler işçilere yaptırılmakta, kanunen verilmesi zorunlu olan molalar dahi bazen işçilere verilmemekte, yapılan ücret artışları enflasyonun altında olmakta ve hayat pahalılığı karşısında işçilerin ekmeği her geçen gün küçülmektedir. Müdürlerin keyfi uygulamaları, hakaret ve tehditler ise çalışma hayatının sıradanlaşmış vakaları haline gelmiştir bu otelde. Yine kanuna aykırı bir şekilde bazı işçiler sürekli gece mesailerinde çalışmak zorunda bırakılırken, “az işçi ile çok iş mantığı” işçilerin yapabileceğinden daha fazla işleri yapmak zorunda kalmasına neden olmaktadır. Kanunen işçinin rızası gereken denkleştirme uygulaması işçilerin rızası dışında zorla yaptırılmakta ve fazla mesaiden doğan ücretler işveren tarafından zorla gasp edilmektedir. Bu otelde işçiler hasta olup rapor dahi alamamaktadır. Hasta olup bir işçi rapor aldığında psikolojik baskı ile karşılaşmakta ve böyle bir durumda haftalık iznini dahi kullanamamaktadır. Zorunlu ücretsiz izin gibi uygulamalar da bütün bu olumsuz çalışma şartlarına ek uygulamalardandır. Yaşanan bu sorunlar işyerinde işçilerin karşılaştığı durumlardan sadece çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Bu çalışma koşullarına artık yeter deyip, insanca yaşamak ve güvenceli çalışmak amacıyla Shangri-La otelinde çalışan turizm işçileri sendikamızda örgütlenmeye başladılar. Anayasalarla ve ilgili kanunlarla işçinin yasal hakkı olan sendika hakkını kullanmasına işverenin tavrı ise işçiyi işten atmak ve çalışan diğer işçileri baskıyla sindirmeye çalışmak olmuştur. Sendika üyesi 7 işçi arkadaşımız, Shangri-La patronunun bu zorba tutumu sonucu işten atılmıştır. İşten atma gerekçesi her ne kadar ‘ekonomik küçülme’ dahi olsa oteldeki doluluk oranının yüzde 90’ları aştığı bir zamanda bu ekonomik gerekçenin sadece gerçeği gizlemek maksadının olduğunu bizlere net bir şekilde göstermektedir. Bu açıkça sendika kıyımıdır, bu açıkça işçinin anayasal hakkı olan sendika hakkının gasp edilmesidir.

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası olarak, işten atılan sendika üyelerimizin hukuki süreçlerinin takipçisi olacağız. Ayrıca İstanbul’un merkezinde bulunan ve uluslararası bir zincirin halkası olan bu oteldeki yaşanan bu çağdışı çalışma koşullarını, yaşanan hak ihlallerini ülkede ve dünyada tüm gücümüzle teşhir edeceğiz. Shangri-La otelinde yaşanan bu olumsuz çalışma şartlarının ortadan kaldırılması için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Shangri-La otelinde çalışan işçilere ve tüm turizm işçilerine sesleniyoruz: Patronların iki dudağı arasında bir çalışmaya mahkum kalmamak ve güvenceli-sendikalı-toplu sözleşmeli bir çalışmayı kazanmak için sendikamızda birleşelim, örgütlü olalım ve yarınlara güvenle bakabilelim.”