Başkanlığa Hayır Komiteleri'nden oylara sahip çıkma çağrısı

Başkanlığa Hayır Komiteleri referandum günü ile ilgili "Yurttaşlara Çağrı" yayınladı.

Başkanlığa Hayır Komiteleri'nden oylara sahip çıkma çağrısı

Yarın yapılacak Başkanlık referandumu ile ilgili Başkanlığa Hayır Komiteleri tarafından “Yurttaşlara çağrı!” yayınlandı.

“HAYIR oylarımıza sahip çıkıyoruz” denilen açıklamada, vatandaşların sandık başında neler yapması gerektiğine dair bilgiler ile birlikte sandıkları terk etmeme çağrısı yapılıyor. Hayır Komiteleri’nin yayınladığı çağrı şu şekilde:

YURTTAŞLARA ÇAĞRI!

“HAYIR” OYUNA SAHİP ÇIK, SANDIKLARI TERK ETME!

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDINIZ GELMEDİYSE…

Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa;https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/ sitesinden oy kullanacağınız yer ve sandık numarasını öğrenebiliriz.

OY KULLANMAYA GİDERKEN TC KİMLİK NUMARALI KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN!

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan;
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belge olmalıdır.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

OYUMUZU KULLANACAĞIMIZ YERE VE GÖREVLİLERE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

Hiç kimse bir siyasi partiye ait rozet, amblem veya başka bir parti işareti ve propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü ve görüntülü propaganda yapamaz.
Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyanlar sandık alanına giremezler.

MÜŞAHİTLERİN GÖREV ve YETKİLERİ NELERDİR?

Gözlemciler yani müşahitler hangi siyasi parti adına görev yaptıklarını yazılı belge ile kanıtlamak zorundadırlar.

Parti gözlemcileri sayım esnasında sayım masası başında yer alabilir ve oy pusulalarını görebilirler. Ancak siyasi parti müşahitlerinin sayısı beşten fazla ise, hazır bulunanlar arasından başkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle, sandık başında kalacak beş siyasi parti müşahidi her biri ayrı siyasi partiden olmak üzere tespit edilir. Müşahitler için sayım işlemini yakından takip edebilecekleri bir yer ayrılır.

Sayım ve tutanakların tamamlanıp, oy torbalarına konmaları sonrasında, bunların İlçe Seçim Kurulu’na teslimi için, müşahitler sandık kurulu başkanı ve üyelerle birlikte İlçe Seçim Kurulu’na gidebilir.

Müşahit, seçimin tarafsızlığını, doğru ve düzgün yürümesini denetler. Gerekirse şikayet hakkını kullanır, şikayet reddedilirse İlçe Seçim Kurulu’na itiraz hakkını kullanır.

Sandıkta meydana gelecek usulsüzlüklerde kurulu uyarabilir, usulsüzlük düzelmiyorsa yazılı şikayette bulunabilir. Bu şikayetin sonucunu sandık tutanak defterine işleterek, sandık kurulu kararının bir örneğini almalıdır. Ret kararı çıkarsa, bu tutanakla YSK’ya itiraz etmek için Hayır Komiteleri avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDECEĞİZ?

Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

Zarfın mühürlü olmasına dikkat edin.

Hangi tür zarflar geçersizdir?

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,
Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü̈ bulunmayan,
Tamamı yırtılmış̧ olan,
Üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan,
Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü̈ dışında bir mühür imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersizdir.

ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir. 
Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” mührünü basın ve mührün kurumasınıbekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.
HANGİ OY PUSULASI GEÇERSİZDİR?

YSK’nın belirlediği biçim ve renkte olmayan.
“TC Yüksek Seçim Kurulu” filigranı ve sandık kurul mührü bulunmayan.
Hiçbir yerine TERCİH mührü basılmamış olan.
Birden fazla alana girecek şekilde mühür basılmış OLAN YA DA TERCİH MÜHRÜ DIŞINDA herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza, mühür veya parmak izi bulunan oy pusulaları geçersizdir

Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atmayı unutmayınız.

İmza atmayı bilmiyor veya okuma yazması yoksa sol elin başparmağının izi alınır. Sol elinin başparmağı yoksa herhangi bir parmağının izi alınıp hangi parmağının izi alındığı not edilir. Hiçbir parmağı yoksa başkan tarafından imzalanır.Seçmen kağıdının arka yüzü de damgalanıp imzalanır.

ENGELLİ SEÇMENLER: Görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelli açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemez. 
Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.
İlçe seçim kurullarınca verilmiş belgesi olmayan hiçbir görevli ve sorumlu, kendi sandığı dışında oy kullanamaz.

OY VERME SAATİNİN BİTİMİNDE

Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy verme işleminin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verir.

Saat 17.00’den veya Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamaz.

Oy verme işlemi bitince, kurul başkanı bunu yüksek sesle ilan eder ve oylamanın bittiğini tutanak defterine geçirir.

Sandık seçmen listesinde olanların tümü oyunu kullanmış olsa bile oy verme işleminin sona erme saatinden önce sandıklar açılamaz.

Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilirler.

Sandıktan çıkan sayım ve döküm cetvellerine işlenen oy pusulalarını sandık kurulunun diğer üyeleri ve parti gözlemcileri (müşahitler) isterlerse görebilirler.