Başkanlığa Hayır Komiteleri'nden örgütlenme çağrısı: Görev başındayız!

Başkanlığa Hayır Komiteleri bir çağrı yayınladı.

Başkanlığa Hayır Komiteleri'nden örgütlenme çağrısı: Görev başındayız!

Referandum öncesinde kurulan ve yaklaşık üç aydır tüm Türkiye’de Başkanlık Anayasası’na ‘Hayır’ çalışması yapan Başkanlığa Hayır Komiteleri referandum sonrasında yeni hedeflerle yola devam edeceğini açıkladı.

Referandumun sonuçlarıyla birlikte ortaya şaibeli tabloyu değerlendiren Başkanlığa Hayır Komiteleri, seçim sonuçlarının gayri meşru olduğuna vurgu yaparak, ‘Hayır’ın kazandığı, AKP iktidarının yenildiği ve 17 Nisan’la birlikte yeni bir mücadele döneminin başladığı ifade edildi.

Aynı zamanda Başkanlığa Hayır Komiteleri’nin önümüzdeki dönem mücadele programını konuşmak ve gelecek dönemki mücadele hattını örgütlemek için tüm komite üyelerine 22 Nisan Cumartesi günü toplanma çağrısı yapıldı.

Başkanlığa Hayır Komiteleri’nin çağrısı şu şekilde: 

Şaibeli seçime de İkinci Cumhuriyete de HAYIR!

Başkanlığa HAYIR Komiteleri görev başında!

Başkanlığa HAYIR Komiteleri’ni, 22 Nisan günü bulunduğu tüm alanlarda yeni bir cumhuriyet ve daha güçlü bir örgütlenme hedefiyle toplanmaya çağırıyoruz.

Halkımızı Başkanlığa HAYIR Komiteleri’nde örgütlenmeye ve göreve çağırıyoruz.

16 Nisan’da gerçekleştirilen referandum ve ortaya çıkan sonuç AKP açısından şaibenin, hukuksuzluğun, gayri-meşruluğun ve yenilginin fotoğrafıdır.

Halkın en az yarısının başkanlık adıyla dayatılan rejim değişikliğine HAYIR dediği bu siyasal tablo, yeni bir mücadele dönemine ciddi bir direnç ile girildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte referandumda ortaya çıkan bu gayri-meşru sonuçla birlikte ülkemiz başkanlık adıyla bir rejim değişikliği ve diktatörlüğe geçiş sürecine “resmen” girmiş bulunmaktadır.

Bu süreç bugün adlı adınca Birinci Cumhuriyetin tasfiyesi sürecinin nokta konulduğu bir süreç olarak karşımızda durmaktadır.

Tarihsel bir ilerleme olan Birinci Cumhuriyetin ve emekçi halkımızın mücadele ederek elde ettiği kazanımların, sosyalizmin çözülüşü sonrası tek kutuplu dünyada emperyalizm ve Türkiye sermaye sınıfı tarafından yük olarak görüldüğü ve bu tasfiye sürecinde oynadıkları roller ise unutulmamalıdır.

Biliyoruz ki, AKP iktidarını ortaya çıkaran, emperyalizm ve sermaye sınıfının ihtiyaç ve çıkarları ile siyasal İslamcı gericiliğin ihtiyaç ve çıkarlarının örtüşmesi olmuştur. 2002 yılında iktidara gelen AKP’ye yukarıda değinilen bu “yükten” kurtulmak için rol ve yol verilmiştir.

O günden bugüne AKP’nin laikliğe, bağımsızlığa, özgürlüğe, kamuculuğa, emeğe ve ülkemizin ilerici birikimine karşı saldırıları bitmemiş, cumhuriyet fikri ile hesaplaşma süreci zorlu geçmiş, krizlerle bugüne gelmiştir.

15 yıllık iktidarı boyunca daha fazla savaş, daha fazla ölüm, daha fazla sömürü ve gericilikle, başta ülkemiz emekçileri olmak üzere Ortadoğu halklarının başına bela olan AKP, bugün ikinci cumhuriyet rejiminin anayasal düzlemde kurumsallaşmasını sağlayacak olan en önemli eşiği “aşmış” bulunmaktadır.

Ancak ülkemizin ilerici birikimi, ne referandum öncesinde ne de bugün, dayatılan bu rejime boyun eğmemiş ve eğmeyecektir.

17 Nisan, yeni bir mücadele döneminin başlangıcı olarak görülmelidir.

Emekçiler, kadınlar, gençler, ülkemizin aydınlık yüzü olup HAYIR diyen milyonlar!

Bugün tarihsel görevlerimiz ve sorumluluklarımız daha da yakıcı hale gelmiştir.

Başkanlığa HAYIR Komiteleri olarak yola çıkarken “İş başa düşmüştür” demiştik. Halkımızı, diktatörlüğe karşı örgütlü ve sürekliliği olan bir mücadeleye çağırmış ve sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy, okul okul, fabrika fabrika yaşamın her alanında birlikte mücadele etmiştik.

Şimdi, bunu güçlendirerek sürdürme zamanıdır!

Şimdi, ne için HAYIR dediysek bunu örgütlü bir şekilde ileri taşıma zamanıdır!

İktidar olmanın sağladığı tüm devlet olanaklarını kullanan AKP karşısında, baskıyı, yalanı, hileyi, resmi ve gayri-resmi şiddeti göğüsleyen halkımız, bu rejim değişikliğinin karşısına ilericiliğin tarihsel meşruiyeti ile dikilmelidir.

Bu düzen dikiş tutmaz, bu düzen yıkılacaktır!

Unutmayalım ki AKP’nin dayattığı bu gerici-işbirlikçi ve sömürücü rejimin yıkılışı emekçi halkımızın örgütlü müdahalesiyle mümkündür.

Bugün ortaya çıkmış olan tablo bu açıdan bizlere umut ve güç vermeli, bozuk zeminde kurulmaya çalışılan gerici rejimin yıkılacağı bilinmelidir.

Yeni bir Cumhuriyet için görev başına!

Yaklaşan 1 Mayıs öncesinde, Başkanlık Anayasasına karşı mücadele eden ve ülkemizin dört bir yanında çalışma yürüten Başkanlığa HAYIR Komiteleri’ni, 22 Nisan günü bulunduğu tüm alanlarda yeni bir cumhuriyet ve daha güçlü bir örgütlenme hedefiyle toplanmaya çağırıyoruz.

Halkımızı Başkanlığa HAYIR Komiteleri’nde örgütlenmeye ve göreve çağırıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki, örgütlü bir halkı hiç bir kuvvet yenemez!

BAŞKANLIĞA HAYIR KOMİTELERİ