Ankara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'ndan son KHK tasfiyeleri ile ilgili açıklama

686 sayılı KHK ile Ankara Üniversitesi'nde yapılan tasfiyeler ile ilgili Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Ankara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'ndan son KHK tasfiyeleri ile ilgili açıklama

686 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyenler ile ilgili Ankara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya bir açıklama yayınladı.

Dün gece yayınlanan KHK ile birlikte Türkiye çapında 330 akademisyenin görevine son verilirken, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bazı bölümlerde öğretim üyesi kalmamıştı.

Konu ile ilgili Yalçınkaya tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Çeşitli düzeylerde oy hakkına sahip 15 öğretim elemanı, 4 doktor asistanı, 1 uzmanı, bir doktora asistanı, ÖYP programı dahilinde 16 asistanıyla çoğu orta karar fakülteden daha büyük bir kadroya sahip olan ve bu haliyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ve buna bağlı olarak tarihsel-kurumsal kimliği içinde Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ana omurgasını oluşturan, daha önceki KHK’larla üç elemanını yitiren Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim dalımız dün gece yayınlanan KHK ile birlikte ağır bir tasfiyeye maruz kalmış bulunmaktadır.

Buna göre, anabilim dalımız elemanlarından Prof. Dr. Zeliha Etöz, Doç. Dr. Murat Sevinç, Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Aytaç, Yrd. Doç. Dr. Reşat Barış Ünlü, Dr. Zafer Yılmaz, Dr. Dinçer Demirkent, Araştırma görevlisi Metin Öztürk kamu görevinden çıkarılmış bulunmaktadır. Ayrıca anabilim dalımızın bağlı bulunduğu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Aykut Çoban, Doç. Dr. Bülent Duru, Dr. Cavidan Soykan, Araştırma görevlisi Nisan Kuyucu da aynı kararnameyle, üniversitemiz genelindeki 72 kişiyle birlikte ihraç edilmişlerdir.

13 Şubat 2017 Pazartesi günü, yani Bahar döneminin başlangıcına yalnızca birkaç gün kala ve hali hazırda üç ders sorumluluk ve mezuniyet sınavları sürerken karşı karşıya bulunduğumuz tahribatın ve tasfiyenin büyüklüğünü ifade edebilmek ve öğrencilerimizi, yakınlarını, Mülkiye ve Siyasal camiasını bilgilendirmek için, anabilim dalımız başkanlığınca yapılacak değerlendirmeler şimdilik saklı kalmak üzere duyururuz ki:

LİSANS düzeyinde Bahar döneminde, İŞLETME bölümüne verilmesi gereken ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER bölümüne verilmesi gereken ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ, SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM, OSMANLININ EKONOMİK TOPLUMSAL SİYASAL YAPISI, TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI, TÜRKİYE’DE SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR II, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ bölümüne verilmesi gereken ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ, SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM, TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI, SİYASET PSİKOLOJİSİ, TEMEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER, MALİYE bölümüne verilmesi gereken ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ dersleri ile SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ bölümüne verilmesi gereken GÜNCEL KENTSEL SORUNLAR seminerinin verilme olanağı kalmamıştır.

Siyaset bilimi programında lisansüstü düzeyde, yani yüksek lisans ve doktora düzeyinde yine Bahar döneminde verilmesi gereken SİYASAL DÜŞÜNCEDE FARK VE OLUŞ, ANAYASAL DÜZENLER, MODERN TÜRKİYE’NİN İNŞASI: TÜRKLER, KÜRTLER, ERMENİLER, BİLİM FELSEFESİNDEN SİYASET FELSEFESİNE II HEGEL VE SONRASI, SİYASAL ANTROPOLOJİ II İKTİDAR, BAĞINTILAR, TECRÜBELER, TEZAHÜRLER ve ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ adlı derslerin verilme olanağı kalmamıştır.

Aynı şekilde, kamu görevinden çıkarılan anabilim dalımız ve bölümümüz elemanları gözetildiğinde, geçtiğimiz Güz döneminde, lisans düzeyinde
İŞLETME bölümüne verilen TOPLUMBİLİM, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ bölümüne verilen İNSANLIK TARİHİ, SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I, DOĞA VE SİYASET, SİYASAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ, TÜRKİYE’NİN ANAYASAL DÜZENİ, ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR, ULUSLARARASI İLİŞKİLER bölümüne verilen TÜRKİYE’NİN ANAYASAL DÜZENİ, ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR, TÜRKİYE’DE SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR I, SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ, MALİYE bölümüne verilen TOPLUMBİLİM DERSLERİ İLE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI, ANAYASA SORUNLARI adlı seminerlerin verilme olanağı kalmadığı gibi,
Siyaset bilimi programında lisansüstü düzeyde, yani yüksek lisans ve doktora düzeyinde yine Güz döneminde verilmesi gereken SİYASAL DÜŞÜNCEDE ÇAĞDAŞ TARTIŞMALAR, ANAYASA İNCELEMELERİ, BİLİM FELSEFESİNDEN SİYASET FELSEFESİNE I DESCARTES’TAN KANT’A, DÜNYA SİSTEMLERİ ANALİZİ, SİYASAL ANTROPOLOJİ I DEVLET, OLGULAR, SÜREÇLER VE KURUMLAR, AFRİKA VE DÜNYA TARİHİ, MODERN TÜRKİYE’NİN TARİHİ, AKDENİZ ANTROPOLOJİSİ OKUMALARI dersleri ile SİYASETİN ETNOGRAFYASI, ANAYASA TEORİSİNDE TEMSİL PROBLEMİ adlı seminerlerin artık verilemeyeceği açıktır.

Bunlara ek olarak, lisansüstü düzeyde tez yönetme hakkına sahip beş anabilim dalımız üyesi görevden çıkarıldığı için, yalnızca Siyaset bilimi lisansüstü programında en az 50 tez çalışması bugünden itibaren danışmansız kalmış ve nasıl yürütüleceği belirsiz bir geleceğe terk edilmiş durumdadır.

Maruz kaldığımız tasfiyenin görünen ilk sonuçları bunlardır.

SBF kamuoyuna, öğrencilerimize, yakınlarına, tüm Siyasal dünyasına duyurulur.”