Ankara Üniversitesi SBF Maliye Bölümü'nden KHK kararına karşı çıkış

Yard. Doç. Dr. Özlem Albayrak'ın KHK ile görevinden uzaklaştırılmasına bölümünden karşı çıkış geldi.

Ankara Üniversitesi SBF Maliye Bölümü'nden KHK kararına karşı çıkış

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü, bölümün öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak’ın 679 sayılı KHK ile ihraç edilmesine Bölüm Kurulu kararıyla tepki gösterdi.

Özlem Albayrak’ın ulusal ve uluslararası alanda önemli bilimsel katkılarda bulunmuş, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ve Maliye Bölümü’nün temel derslerini yıllarca özveriyle yürütmüş değerli bir akademisyen olduğuna dikkat çekilen kararda, “Özlem Albayrak’ın KHK ile kamu görevinden ihracını kabul edilemez buluyor, meslektaşımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz” dendi. Kararda ayrıca, eleştirel düşünce ve akademik özgürlüğün, üniversitenin toplumsal işlevini yürütebilmesinin vazgeçilmez ilkeleri olduğu vurgulanarak, üniversite yönetimlerinin evrensel ilkelere ve akademisyenlerine sahip çıkması gerekliliği hatırlatıldı.

mulkiyehaber.net sitesinde yer alan habere göre SBF Maliye Bölümü Kurulu kararı şöyle:

“Bölümümüzün değerli öğretim üyesi  Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak’ın 679 sayılı KHK ile işine son verildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Meslek onurumuzun gereği olarak, hiçbir şekilde haklı ve meşru görmediğimiz bu duruma dair bir açıklama yapmayı gerekli görüyoruz.

Söz konusu KHK’nın meslektaşımıza atfettiği “terör örgütlerine üyelik, mensubiyet, iltisak yahut bunlarla irtibat” suçlamasını temelsiz ve asılsız buluyoruz.


Eleştirel düşünce ve akademik özgürlük, üniversitenin toplumsal işlevini yürütebilmesinin vazgeçilmez ilkeleridir. Üniversite yönetimlerinin evrensel ilkelere ve akademisyenlerine sahip çıkması gerekliliğini bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Arkadaşımız ve meslektaşımız Yrd. Doç.Dr.Özlem Albayrak, ulusal ve uluslararası alanda önemli bilimsel katkılarda bulunmuş, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ve Maliye Bölümü’nün temel derslerini yıllarca özveriyle yürütmüş değerli bir akademisyendir. Öğrenciliğinden beri tanıdığımız, akademik hayatı boyunca birlikte çalıştığımız Yrd.Doç.Dr. Özlem Albayrak’ın KHK ile kamu görevinden ihracını kabul edilemez buluyor, meslektaşımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü”