Amirin gözüne girmeyen memura sürgün dönemi geliyor

AKP'nin yeni düzenlemeyle birlikte amirlerin "gözüne giremeyen" kamu emekçisi sürgün edilecek.

Amirin gözüne girmeyen memura sürgün dönemi geliyor

İşçilerin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmayı planlayan patron partisi AKP’nin yeni hedefinde, kamu emekçilerinin çalışma esaslarını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu tümüyle değiştirerek, ‘performans’ sistemine göre işleyecek bir uygulamayla “iş güvencesi”ni ortadan kaldırmak var.

Önümüzdeki yıldan itibaren uygulanması planlanan performans sistemine göre kamu emekçileri amirlerinin gözüne giremezse cezaya çarptırılıp sürgüne gönderilebilecek. Amirin gözüne giren kamu emekçisi ise iş yapmasa da hem para ödülü alacak hem de terfi edecek. Uygulamanın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor.

Beğenmediğini sürgün edecek

Sözcü’den Erdoğan Süzer‘in haberine göre, yönetmelik taslağında memurların performans notunun nasıl belirleneceğine ilişkin ayrıntılı tablo da yer aldı. Devlet Personel Başkanlığı’nın hazırladığı performans yönetmelik taslağına göre, kamu emekçileri hizmet verirken bir ‘not sistemi’ ile de başarısı ölçülecek. Ancak memurun performans notunu hizmeti alan vatandaş değil, üst amir belirleyecek.

Vatandaş memurun hizmetinden çok memnun kalsa da vereceği performans notu sonucu etkilemeye yetmeyecek. Amir, siyasi görüşünün uyuşmadığı ya da tipini beğenmediği çalışkan memuru isterse düşük not verip sürgüne gönderebilecek.

Vatandaş 5, amir 95

Taslağa göre memurların performans notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. 100 puanlık notun ise 95 puanı amirlere, 5 puanı ise vatandaşa ayrıldı.

Değerlendirme sonucunda 76-100 puan arasında not alan memurlara görevde yükselme, yurtdışı tayin, kişisel gelişim imkanlarının geliştirilmesi gibi ödüller verilecek. Sözleşmeli memurlara da para ödülü dağıtılacak. Performans notu 59 puanın altında kalan memurlar ise başarısız sayılarak cezalandırılacak. Bu memurların görevi ya da görev yeri değiştirilecek. Yani sürgüne gönderilecek. Sözleşmeli personel ise işten atılacak.